Dňa 3.12.2022 sa v Dome Armády v Trenčíne uskutočnila Konferencia k 30. výročiu založenia Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika (SLZ). Jej priebeh riadil prezident SLZ plk.v.v. doc. Ing. Ivan Koblen, CSc.

Hlavným cieľom činnosti SLZ ako nezávislého občianskeho združenia je predovšetkým obhajoba a presadzovanie profesijných, občianskych a ďalších práv a záujmov svojich členov. Snahou SLZ je prispievať svojou činnosťou k šíreniu informácií o slovenskom vojenskom a civilnom letectve a k jeho popularizácii a formou vykonávania vzdelávacích, spomienkových, publikačných a ďalších aktivít týkajúcich sa letectva, napomáhať k upevňovaniu hrdosti na tradície letectva a prispievať k riešeniu problémov v oblasti letectva. Konferencie sa zúčastnili významní hostia z Ozbrojených síl SR, občianskych združení spolupracujúcich s rezortom obrany a z oblasti letectva, akademickej obce a ďalší pozvaní účastníci a delegovaní členovia SLZ. Predstavitelia SLZ ocenili pri tejto príležitosti vybraných účastníkov udelením Medaily gen.Dr.M.R.Štefánika, ďakovnými listami a všetkých účastníkov Pamätnými plaketami. Viac informácií o poslaní a činnosti SLZ je možné nájsť na www.letci.sk.

Konferencie sa zúčastnili i členovia KG SR: genpor. Ing. Ľubomír Svoboda, brig.gen.v.v. Ing. Ivan Bella a genmjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič.

Fotografie: Maroš Machata

« späť