V stredu 6. marca 2019 sa členovia oblastnej organizácie slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Trenčíne stretli priestoroch župného úradu, aby zhodnotili svoju činnosť za posledné obdobie.

Prvé združenie protifašistických bojovníkov bolo založené pred viac ako 70 rokmi. V jeho začiatkoch sa členmi organizácie mohli stať len priami účastníci odboja a neskôr i pozostalí. Oblastná organizácia SZPB v Trenčíne má v súčasnosti 17 základných organizácií, ktoré pôsobia v okresoch Trenčín a Bánovce nad Bebravou. „Za posledné 4 roky sa nám podarilo prijať 87 nových členov. K dnešnému dňu má zväz 474 členov, ktorí aktívne oslovujú širokú verejnosť a upevňujú ochranu ľudských práv v našej spoločnosti,“ uviedol predseda SZPB v Trenčíne Ján Holička. Od roku 2003 sa členom zväz môžu stať okrem priamych účastníkov odboja a pozostalých aj tí, ktorí sa stotožňujú s bojom proti fašizmu.

V mene trenčianskeho župana Jaroslava Bašku privítal všetkých členov konferencie na pôde župného úradu riaditeľ úradu TSK Marek Briestenský, ktorý sa podujatia zúčastnil spoločne s poslankyňou zastupiteľstva TSK a primátorkou Bánoviec nad Bebravou Rudolfou Novotnou. „Teší ma, že som sa mohla zúčastniť konferencie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, keďže sama som členkou tejto organizácie. Hlboko si vážim všetkých členov oblastného výboru i jeho predsedu Jána Holičku. Za týmito ľuďmi je vidieť kus dobre odvedenej práce. Sú to ľudia, ktorí podávajú svoje životné svedectvo a myšlienky mladším generáciám, aby sa už nikdy viac neopakovali hrôzy minulosti,“ povedala Rudolfa Novotná.

Na pozvanie predsedu OblV SZPB Jána Holičku sa konferencie zúčastnil vedúci Rsk KG SR Sever generálporučík v.v. Pavel Honzek.

Konferencia OblV SZPB v Trenčíne

« späť