Dňa 7. augusta 2017 základná organizácia slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, klub darcov krvi, obecný úrad v Čiernom Potoku v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR pracovisko v Banskej Bystrici zorganizovali už XII. ročník “KVAPKY KRVI NA POČESŤ SLOVENSKÉHO  NÁRODNÉHO POVSTANIA“. 

Do 11.00 hodiny prišlo darovať krv celkom 30 darcov. Odber krvi sa okrem hlavného loga, niesol v duchu pomoci ľuďom, ktorí túto nenahraditeľnú tekutinu potrebujú k obnove svojho zdravia, alebo záchrane života. Tak aj tento odber krvi bol venovaný bývalej študentke gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote Veronike K. z Rimavských Janoviec, ktorá krátko po úspešnej maturite sa musela podrobiť opakovanej transplantácii pečene a napriek maximálnemu úsiliu zdravotného personálu Rosseweltovej nemocnice v Banskej Bystrici, nás navždy opustila.

Do Čierneho Potoka prišli darovať krv aj vzácni darcovia krvi: bývalý náčelník generálneho štábu OS SR a podpredseda Klubu generálov SR generálporučík v.v. Ing. Peter Vojtek, generálny duchovný ozbrojených síl SR a ozbrojených zborov SR plk. ThDr. Marian Bodolló, dekan a riaditeľ kancelárie uvedenej inštitúcie Dávid Vargaeštók.

Všetci darcovia krvi obdržali od organizátorov odberu spomienkové predmety a pochutili si na kvalitnom guľáši.

Za aktívny prínos k humanite a popularizácii obce Čierny Potok, propagácie Kvapky SNP obecné zastupiteľstvo udelilo pánovi generálporučíkovi v.v. Ing. Petrovi Vojtekovi (daroval krvi v rámci uvedenej akcie už po tretí krát) čestné občianstvo obce Čierny Potok.

Kvapka krvi SNP v Čiernom Potoku

« späť