Už trinásť rokov prúdi Kvapka krvi SNP z Čierneho Potoka

    Do obce so 164 obyvateľmi neďaleko Rimavskej Soboty prišli 14. júna 2018 darovať bezplatne krv dobrovoľníci takmer z celého Slovenska. Cestu do Čierneho Potoka si našlo 33 darcov, ochotných darovať za extrémnej teploty svoju krv. Niektorí rodičia k odberu priniesli aj svoje ratolesti. Táto skutočnosť sa stala pravidlom a tak odber krvi v Čiernom Potoku nadobúda takmer rodinnú atmosféru.

    Je pozoruhodné, že akcie sa zúčastnil aj prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike pán Nikolaj Sergejevič Ryžov, ktorý pri tejto príležitosti daroval na Slovensku prvýkrát krv ako prejav vďaky a spoločného boja Červenej armády a partizánov z bývalého ZSSR zapojených do SNP. 

    Po odbere krvi o 11.30 hod. si účastníci kladením vencov pri pamätníku obetí uctili ich hrdinstvo, keď z 15 zavlečených Slovákov maďarskými fašistami z okolitých osád, vtedy patriacich do obce Hodejov, 12 zahynulo v koncentračnom tábore Flossenbürg, kde zahynuli aj generáli Golian, Viest, Malár a Jurech.

    Pietny akt zabezpečovali vojaci z blízkeho práporu rchbo Rožňava  a plk. ThDr. Marian Bodolló, generálny duchovný Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, ktorí sa tiež zapojili do darovania krvi.    Príjemné stretnutie završilo spoločenské posedenie pre guláši a fujarovej muzike.     Túto aktivitu organizuje predseda miestnej organizácie SZPB JUDr. Jozef Pupala a pravidelne sa jej zúčastňujú i zástupcovia KG SR. Tohto roku sa zúčastnil a krv daroval podpredseda klubu genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek.

Čierny Potok 2018

« späť