Dňa 4.6.2015 zorganizovala Medzinárodná konzultačná rada organizácií dôstojníkov v zálohe (IAC) v spolupráci s UNESCO medzinárodnú humanitárnu akciu v Paríži pri príležitosti 70.  výročia víťazstva nad fašizmom.  Cieľom akcie bolo pripomenutie si uvedeného výročia a hľadanie ciest a možností boja proti vojnám a násiliu. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia dvadsiatich krajín IAC a siedmych krajín medzinárodnej organizácie „Vojaci mieru“, ktorá združuje veteránov mierových misii OSN. Účastníci  humanitárnej akcie na záver svojho rokovania prijali „Chartu za mier“ a položili veniec k hrobu neznámeho vojaka  pod Víťazným oblúkom. Za Klub generálov SR sa medzinárodnej humanitárnej akcie zúčastnili generálmajor v.v. Ing. František Blanárik (podpredseda Medzinárodnej konzultačnej rady) a brigádny generál v.v. doc. Ing. František Bartko, CSc.

 

 

CHARTA MIERU

MEDZINÁRODNÉHO KONZULATÍVNEHO VÝBORU ORGANIZÁCIÍ DÔSTOJNÍKOV V ZÁLOHE A VO VÝSLUŽBE

A MEDZINÁRODNEJ ASOCIÁCIE „VOJACI SVETA“

 

Účastníci Medzinárodnej humanitárnej akcie „Misia mieru a družby“, pri príležitosti 70. výročia víťazstva nad fašizmom, ktorá bola organizovaná v UNESCO Medzinárodným konzultatívnym výborom organizácií dôstojníkov v zálohe a vo výslužbe spolu s UNESCO a Medzinárodnou organizáciou „Vojaci mieru“ sú solidárni so všetkými mierovými silami, považujúcimi víťazstvo nad fašizmom za najvážnejšiu udalosť 20. storočia, ktorá zachránila ľudstvo pred degradáciou a úplným zničením.

Členovia MKV vyjadrujú vážne znepokojenie nad roztáčajúcou sa medzinárodnou politickou turbulenciou i zostrovaní medzinárodného napätia, sprevádzané expanziou extrémistických idei a radikálnymi násilnými spôsobmi, ktoré zachvátili prakticky všetky regióny pod heslami nacionalizmu vo forme náboženskej alebo politickej neznášanlivosti.

Účastníci humanitárnej akcie rozhodne odsudzujú a odmietajú každú formu prejavov extrémizmu, rasizmu i náboženskej neznášanlivosti a považujú radikalizáciu vo svete ako nebezpečenstvo a deštrukčnú silu, vplývajúcu na celú spoločnosť – na práva ľudstva, na ekonomiku, politiku, kultúru a dotýkajúcu sa každého človeka.

Nevyčísliteľné tragické následky Druhej svetovej vojny, skúsenosti veteránov uplynulých vojen a vojenských konfliktov a všetkých tých, ktorí tieto útrapy prežili, nás nabáda podporovať sily bojujúce za pevný a stabilný mier na celom svete, založený na princípoch Charty ľudských práv – Všeobecná deklarácie ľudských práv OSN.

Zdôrazňujeme vážnosť úlohy štátu v boji s ideológiou terorizmu, prebiehajúceho rastu radikalizmu a extrémizmu – najnebezpečnejším hrozbám mieru a stability všetkým štátom a každého človeka zvlášť.

Len spoločné úsilie všetkých štátov, celej spoločnosti vrátane veteránov i mládeže je schopné zabezpečiť efektívny vplyv v boji proti terorizmu a extrémizmu, zabezpečiť spoľahlivú ochranu ľudstva, každého človeka. Hlavná úloha koordinátora v tejto práci náleží Organizácii spojených národov.

My, účastníci Medzinárodné akcie „ Charta mieru a priateľstva“ venovanej 70. Výročiu Víťazstva nad fašizmom obraciame sa na hlavy štátov, vlád, spoločenské veteránske, mládežnícke organizácie, svetovú verejnosť s výzvou urobiť všetko pre zabránenie súčasných vojen a vojenských konfliktov, ktoré môžu mať hrozné následky a môžu sa stať reálnou hrozbou existencie súčasnej civilizácie.

Členovia Medzinárodného konzultatívneho výboru organizácií dôstojníkov v zálohe a vo výslužbe vyhlasujú, že vo svojej činnosti i naďalej budú využívať skúsenosti a možnosti v boji proti súčasným hrozbám mieru a bezpečnosti.

 

 

                                                                                     UNESCO, Paríž

                                                                                     5.6.2015

Paríž

« späť