Menovanie čestného člena Klubu generálov SR

V dňoch 29. februára až 3. marca 2012 sa uskutočnilo v Čadci prihraničné pracovné stretnutie náčelníkov Generálnych štábov ozbrojených síl Slovenskej republiky a Armády Českej republiky. Počas bohatého programu pracovného stretnutia bol vytvorený priestor aj na stretnutie náčelníkov Generálnych štábov so zástupcami Klubu generálov SR.

Pri tejto príležitosti odovzdal predseda Klubu generálov SR generálmajor v.v. Ing. František Blanárik za prítomnosti náčelníka GŠ OS SR generálmajora Ing. Petra Vojteka a tajomníka Klubu generálov SR generála JUDr. Tibora Gaplovského menovací dekrét čestného člena Klubu generálov SR náčelníkovi Generálneho štábu Armády Českej republiky armádnemu generálovi Ing. Vlastimilovi Picekovi.

Hlavnými témami prihraničného pracovného stretnutia náčelníkov GŠ OS SR a AČR boli:

      – možnosti spolupráce pri nákupoch niektorých druhov vojenskej techniky, napr. v oblasti mobilných rádiolokátorov protivzdušnej obrany, letiskových rádiolokátorov, či guľometov

      – spoločné riešenie krízových situácií nevojenského charakteru, ako napríklad živelné pohromy a katastrofy

      – konkrétne príspevky oboch armád do Bojovej skupiny Európskej únie (EU Battle Group), ktorú spolu vytvárajú partneri z krajín V4 a v prospech EÚ bude v pohotovosti v roku 2016

V závere stretnutia generálmajor Vojtek konštatoval, že „Rokovania boli veľmi podnetné pre obe strany“. Úspech rokovania potvrdil aj jeho český partner slovami „Som veľmi rád, že sme našli oblasti, ktoré, ak sa ich podarí zrealizovať, by mohli byť zdrojom úspor na oboch stranách,“ dodal armádny generál Picek.

Obidve delegácie po rokovaní spoločne položili vence k pomníku Jozefa Gabčíka v Žiline a na záver pracovnej cesty českej delegácie si v priestoroch 5. pluku špeciálneho určenia pozreli dynamické a statické ukážky techniky, výstroja, výzbroje a výcviku.

 

Menovanie gen. Vlastimila PICEKA čestným členom KG SR

« späť