Deň 28. november 2016 bol výnimočný pre zariadenie pre seniorov Pri kríži v Bratislave tým, že medzi obyvateľov domova zavítala návšteva z ministerstva obrany SR.

Minister obrany SR Peter Gajdoš spolu s 1. zástupcom náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučíkom Ing. Pavlom Mackom, zablahoželali k životnému jubileu obyvateľovi tunajšieho domova generálmajorovi vo výslužbe pánovi Ondrejovi Šedivému.

Pri príležitosti jeho 95. narodenín mu minister zároveň udelil Pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky II. stupňa.

Pán generál Ondrej Šedivý poďakoval a vyjadril sa, že si naozaj veľmi váži, že vzácni gratulanti prišli za ním do jeho súčasného domova. Toto stretnutie a ocenenie zanechalo neopakovateľné pocity v jubilantovi, ale aj u všetkých, ktorí mali tu česť sa tohto významného aktu zúčastniť.

95. narodeniny generála Šedivého

« späť