Klub generálov SR i v tomto roku podporil aktivitu motorkárov – príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Už 24.júna vyrazila kolóna motoriek z Bruselu. Po prejazde Belgickom, Luxemburskom, Nemeckom a Čiech dorazili 30.júna večer do Bratislavy. Na druhý deň, v piatok 1. júna ráno o 08,00, položili spolu s náčelníkom GŠ OS SR gen. Milanom Maximom na Pamätníku zmierenia MO SR kytice a takto vyjadrili svoju úctu a spolupatričnosť ku všetkým obetiam a zraneným v službe. Pietneho aktu sa zúčastnili okrem príslušníkov GŠ OS SR i ordinár OS a OZ biskup František Rábek a rektorka Akadémie PZ SR doc. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD. Ku skupine motorkárov sa pripojili i služobné motorky Vojenskej polície, Policajného zboru SR  a Komplexnej záchrannej služby Gabčíkovo. Motorkári po pietnom akte odišli na ukážku petržalského bunkra BS-8 a cintorína z 1. svetovej vojny. Z Bratislavy pri presune do Trenčína v Novom meste nad Váhom na OO PZ SR vzdali hold bývalému príslušníkovi PZ SR, vážne zranenému pri policajnom zásahu práve pred desiatimi rokmi. Ešte v piatok sa zapojili do spanilej jazdy veteránov, ktorá z námestia v Trenčíne  smerovala do Bošácej, kde po privítaní starostom obce Danielom Juráčkom vzdali úctu významným občanom obce, ktorí padli v 2.svetovej vojne – gen. Jurechovi a por. Adamovičovi. Na druhý deň, 2.7.2016 kolóna motoriek o 10,00 hod. otvorila v Trenčianskych Stankovciach pri Váhu podujatie „Tankové dni Laugarício 2016“. Týmto bola misia „Motospojky 2016“ po 4000 km ukončená.Jazdy na slovenskom území dlhej cca 500 km, sa zúčastnili a na organizácii sa podieľali genpor.v.v. Peter Vojtek a genmjr.v.v. Juraj Baránek.  

Motospojky

« späť