Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálmajor Peter Vojtek otvoril 31. januára na Ministerstve obrany Veliteľské zhromaždenie náčelníka GŠ OS SR, na ktoré pozval aj všetkých bývalých náčelníkov Generálneho štábu Armády SR a Ozbrojených síl SR, konkrétne Júliusa Humaja, Jozefa Tuchyňu, Mariána Mikluša, Milana Cerovského a Ľubomíra Bulíka.

 

Dvojdňové Veliteľské zhromaždenie otvoril generálmajor Vojtek za účasti prezidenta Slovenskej republiky, predsedníčky vlády SR poverenej riadením Ministerstva obrany SR, predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a štátneho tajomníka MO SR. Medzi pozvanými hosťami boli aj vojenský predstaviteľ SR pri Vojenskom výbore NATO a EÚ, biskup – ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, generálny duchovný OS a OZ, funkcionári MO SR, GŠ OS SR, velitelia a príslušníci operačných veliteľstiev a útvarov a zariadení Ozbrojených síl SR.

„Musíme akceptovať, že situácia v ekonomike nie je jednoduchá, ale rozpočet obrany sa nesmie stať záložným rozpočtom, ktorý pri zostavovaní musí prispievať na iné programy iných rezortov,“ povedal počas svojho vystúpenia prezident SR a hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR Ivan Gašparovič. Reagoval tak na vyhodnotenie minulého výcvikového roka, ktoré prezentoval náčelník generálneho štábu. Dôvodom výrazných obmedzení pri plnení vlaňajších priorít bol podľa genmjr. Vojteka nedostatok finančných prostriedkov. Prezident dodal, že členstvo Slovenska v NATO neznamená, že krajina má mať slabú armádu.

 

Náčelník generálneho štábu skonštatoval, že ozbrojené sily zaostávajú v oblasti modernizácie a rozvoja za súčasnými požiadavkami. Skonštatoval, že väčšina zbraňových systémov je zastaraná a prevádzkyschopnosť vojenskej techniky klesá. Nedostatok finančných prostriedkov sa podľa neho negatívne prejavuje na ďalšom skvalitňovaní a motivácie personálu. Pozitívne ohodnotil nákup špeciálnej dekontaminačnej chemickej techniky, dodávky pre systém MOKYS a ďalšej ženijnej techniky spolu za takmer 40 miliónov eur. Napriek tomu to podľa neho znamená iba minimálnu obmenu výzbroje a techniky. Na obmenu techniky by armáda potrebovala podľa náčelníka generálneho štábu 3,3 miliardy eur. Informoval účastníkov zhromaždenia, že ozbrojené sily majú nakúpenú techniku za 150 miliónov eur, na ktorej pri skúškach zistili, že sa nedá používať.

Jednou z mála oblastí, v ktorých ozbrojené sily splnili všetky úlohy, bola naša účasť v zahraničných operáciách. Celkom bolo nasadených 552 vojakov, pričom až 62 percent predstavoval náš príspevok v operácii ISAF v Afganistane. „Som na našich vojakov pôsobiacich v zahraničí veľmi hrdý a hrdí by sme na nich mali byť všetci,“ zdôraznil prezident Ivan Gašparovič. Prezidentovi sa naopak nepáči rozhodovanie o rušení niektorých zbraňových systémov bez adekvátnej náhrady, ako sa v minulosti uvažovalo o zrušení tankovej jednotky, systému protivzdušnej obrany, či vojenského letectva.

„O tom, že armáda trpí nedostatkom financií, čo sa odráža na úrovni výcviku vojakov či modernizácie techniky, počúvame už niekoľko rokov,“ povedala v rámci svojho vystúpenia predsedníčka vlády SR poverená riadením ministerstva obrany Iveta Radičová. Dodala, že každá vláda sa snaží robiť postupnú modernizáciu ozbrojených síl, ale nové technológie znamenajú obrovský nápor na verejné financie. Podobné problémy majú podľa premiérky aj ostatné krajiny, preto sa podľa premiérky presadzuje systém zdieľania viacerých spôsobilostí a vybavenosti.

 

Veliteľské zhromaždenie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR pokračovalo aj 1. februára odbornými prednáškami za účasti generality a zástupcov veliteľstiev a útvarov Ozbrojených síl SR.

 

Veliteľské zhromaždenie 2012

« späť