Dňa 17.10.2017 delegácia  v zložení gen.v.v.JUDr. Tibor Gaplovský – tajomník KG SR, genmjr.v.v.JUDr. Michal Vaľo – vedúci regionálnej skupiny Západ a mjr. Ing. Igor Daxner – sekretár KG SR navštívili v byte na Školskej ul. V Bratislave vzácneho jubilanta genmjr.v.v. Ing. Jána Puškára, ktorý 28.9.2017 dovŕšil 90.rokov.

               Gen. Gaplovský v mene Klubu zaželal jubilantovi kyticou kvetov najmä dobré zdravie do ďalších rokov a zároveň mu odovzdal medailu „Záslužný kríž gen. Rudolfa Vista II. stupňa“, ktorý mu bol udelený na základe rozhodnutia Rady KG SR. Zároveň mu bol odovzdaný nový členský preukaz, publikácie k 5. a 10. výročiu založenia KG SR, malý členský odznak ako aj ďalšie darčekové predmety.

               Návšteva sa uskutočnila za prítomnosti jeho manželky a dvoch synov, počas ktorej gen. Puškár úprimne poďakoval za toto ocenenie a v priateľskej atmosfére rád pospomínal na roky aktívnej vojenskej služby. Za ocenenie a návštevu jubilanta úprimne poďakovala manželka ako aj obaja synovia.

               Gen. Puškár sa dovŕšením tohto veku stal najstarším žijúcim členom KG SR.

90.narodeniny genmjr.v.v.Ing. Jána Puškára

« späť