14. mája 2020 navštívil minister obrany SR Jaroslav Naď niektoré vojenské útvary posádky Trenčín. V sprievode veliteľa Pozemných síl OS SR generálmajora Jindřicha Jocha a  zástupcu náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučíka Josefa Pokorného a ďalších, navštívil aj Posádkový klub Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl SR.

Je všeobecne známe, že v Posádkovom klube mimo uskutočňovaných záujmových činnosti, majú svoje sídlo Zväz vojakov SR, Klub generálov SR Rsk Sever a Klub vojenských veteránov Trenčín.

Minister obrany sa zaujímal o priestor univerzálnej sály, divadelnej sály a posádkovej knižnice. Pri prehliadke bol oboznámený s  využívaním priestorov, celkovým technickým stavom budovy a so stavom rekonštrukčných prác na streche budovy i divadelných priestorov.

Pri návšteve priestorov, v ktorých sídli Rsk Klubu generálov SR – Sever, ministra obrany SR oboznámil s činnosťou Klubu a s priebehom rekonštrukcie vojnového cintorína v kasárňach v Zábraní generálporučík vo výslužbe Ing. Pavel Honzek.

Minister obrany vysoko ocenil túto záslužnú prácu a vyjadril  sa, že v rámci svojich možnosti, bude v nastávajúcom období v prípade potreby nápomocný.

Ďalej si minister pozrel priestor sídla Zväzu vojakov SR, v ktorom ho sprevádzal tajomník ZV SR podplukovník v. v. PhDr. Marián Mjartan.

V sprievode predsedu Klubu vojenských veteránov Trenčín plukovníka v. v. Ing. Jána Skybu si pozrel priestor Klubu. Pán minister bol stručne oboznámený s históriou jeho vzniku, s osobnosťami a činnosťou klubu.

Návštevu priestorov Klubu generálov SR si pán minister bude môcť pripomenúť prečítaním nášho bulletinu vydaného k 10. výročiu vzniku KG SR.

Na záver návštevy pozval generálporučík Pavel Honzek ministra Naďa na prehliadku vojnového cintorína v Trenčíne-Kubra. Pán minister pozvanie prijal.

« späť