Na základe iniciatívy Ľubomíra Bobáka, vzdialeného príbuzného nášho zosnulého člena genplk. Ing. Jozefa Hrebíka, sa členovia Klubu generálov SR vo februári 2022 zapojili do dobrovoľnej zbierky, ktorá mala zozbierať finančné prostriedky na vyhotovenie dôstojnej pamätnej tabule v jeho rodnej obci. Zbierka musela byť rýchlo ukončená, pretože už behom 3 dní sa vyzbierala dostatočná čiastka 459,00 eur, príspevok od 10 generálov. Nasledovalo zhotovenie pamätnej tabule a rozhodnutie obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, o jej umiestnení.

Po splnení všetkých formalít sme sa zhodli na termíne odhalenia. Dňa 28. mája sme sa o 11,00 hod. stretli pred obecným úradom v Lukáčovciach, v malej obci neďaleko Nitry. Privítal nás starosta obce Ing. Igor Cok, ktorý nás zaviedol do novo zrekonštruovaného Družstevného domu, kde je pietna tabuľa umiestnená. Tu po príhovore a oficiálnom privítaní starostom obce v príhovore predseda KG SR genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek poďakoval Ľubomírovi Bobákovi, mladému mužovi, za podnet a iniciatívu a stručne pripomenul vojenskú kariéru genplk. Jozefa Hrebíka. I takáto malá obec môže vychovať významného muža, vysokého vojenského funkcionára. Tabuľa je umiestnená v budove na ulici, kde sa pán generál narodil a vyrastal, pretože jeho rodný dom už nestojí.

Nasledovalo odhalenie pamätnej tabule a po ňom členovia KG SR položili smútočný veniec.

Po ukončení pietneho aktu sme sa presunuli ku malému občerstveniu do blízkeho kultúrneho domu. Strávili sme spolu príjemné chvíle.

Ďakujeme za iniciatívu, ktorá dáva generálskej hodnosti a vojenskej službe vážnosť a úctu!

Za Klub generálov SR sa pietneho aktu zúčastnili genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, genmjr.v.v. Ing. Ján Pančík, gen.v.v. JUDr. Oto Lobodáš, genmjr.v.v. Ing. Ľudovít Gál.

« späť