Dňa 24.11.2023 sa konala v priestoroch kongresového centra v Palárikove slávnosť spojená s osobou palárikovského rodáka Viliama Gierika (*28.12.1920, +28.4.1947).

Na základe viacročného vedeckého bádania v historických archívoch, dospel profesor Jozef Leikert k záverom, že vojak, parašutista Československej zahraničnej armády, ktorý bol počas vojny vysadený na našom území podobne ako členovia skupiny Andropoid – Jozef Gabčík a Jan Kubiš, nebol zradcom a nemal byť preto popravený 28.apríla v Prahe na Pankráci. Po druhej svetovej vojne bolo v období tzv. retribúcie, na základe Dekrétov prezidenta republiky Edvarda Beneša zvláštnymi ľudovými súdmi na krajskej úrovni za vojnové zločiny do roku 1948 (teda za 3 roky) odsúdených k smrti viac ako 730 ľudí, z nich bolo 475 Nemcov. Bolo to 60% všetkých popravených za obdobie 1918 – 1989 (za 81 rokov).

Viliam Gierik sa narodil 28. decembra 1920 v Slovenskom Mederi, tak sa volalo dnešné Palárikovo. V roku 1939 ušiel cez Maďarsko, Juhosláviu, Francúzsko do Británie, kde sa pridal k Čs, zahraničnej armáde. Tu bol vybraný k parašitustom a cvičený ako telegrafista. Bol vysadený na našom území, stratil spojenie so svojou skupinou, následne bol zatknutý, odovzdaný Gestapu a v koncentračnom tábore strávil tri roky. Po vojne sa vrátil do vlasti, tu ho obvinili z vlastizrady a zo spolupráce s Gestapom. Za to bol odsúdený na trest smrti a 2 hodiny po vynesení rozsudku i 28. apríla 1947 popravený. Profesor Jozef Leikert podrobne zmapoval život Viliama Gierika a zvlášť záznamy z vyšetrovaní. Svoje poznatky a dobové dokumenty zachytáva v pripravovanej 300 stranovej publikácii „Vinný, či nevinný?“.

V kongresovom centre v pútavo pripravenom pásme bol predstavený Viliam Gierik a jeho život, profesor Jozef Leikert a gen. Naďovič porozprávali o motívoch a záveroch, ku ktorým prišli pri poznávaní Viliama Gierika. Program bol veľmi citlivo doplnený klavírnou produkciou a básňami.

Následne sme sa presunuli von k pamätnej tabuli, po jej odhalení ju požehnal miestny kňaz Marek Tokarczyk. Po príjemnom posedení, v zariadení v areáli poľnohospodárskeho podniku Poľno SME, sme poďakovali majiteľovi Zoltánovi Černákovi, ktorý výraznou mierou prispel k realizácii tejto aktivity.

O 18. hodine sme sa presunuli do miestneho kostola sv. Jána Nepomuckého, kde pri tej príležitosti celebroval omšu otec biskup František Rábek.

Podujatia sa zúčastnili mnohí obyvatelia obce, členovia UN-VETERAN Slovakia, Despatch Riders LE MC Slovak Republic a členovia KG SR genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, genmjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič a naši sympatizanti plk. JUDr. Ján Marko a Miloš Vašek.

« späť