Dňa 24. septembra 2022 sa v regióne Trenčína stretli členovia Klubov Vojenských výsadkárov SR a Výsadkových veteránov ČR. Stretnutie sa konalo od skorého rána na letisku v Trenčíne. Zazneli príhovory hostí, prebehlo odovzdávanie ocenení, ukážky spôsobilostí Síl pre špeciálne operácie SR a spoločný zoskok príslušníkov Ozbrojených síl SR a Armády ČR. Medzi účastníkmi podujatia z Českej republiky boli i naši priatelia, dvaja generáli: genpor.v.v.Ing. Ondrej Páleník a genmjr.v.v.Doc.Ing. Pavel Gavlas, CSc.

Po aktivitách na Trenčianskom letisku sa presunuli na územie opátstva Veľkej Skalky, najstaršieho slovenského pútnického miesta, aby si tu uctili pamiatku hrdinu Jozefa Gabčíka, čestného člena in memoriam Klubu generálov SR.

Ten spolu s Čechom Jánom Kubišom a niekoľkými výsadkármi výrazne zasiahli do diania druhej svetovej vojny. Smrteľne zranili jedného z najvyšších predstaviteľov nacistického Nemecka. V máji 1942 uskutočnili v Prahe atentát na  ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Aj keď útok neprebehol podľa pôvodného plánu, bol napokon úspešný a architekt holokaustu, ako Heydricha prezývali, po niekoľkých dňoch v nemocnici zraneniam podľahol.

Od operácie Anthropoid ubehlo 80 rokov a pripomíname si ju nielen my, ale aj celý svet. Na mieste, kde sa stretáva história so súčasnosťou, zástupcovia výsadkových klubov a Klubu generálov SR odkryli nový pamätník a informačné tabule venované práve Jozefovi Gabčíkovi. 

Miesto v sebe nesie aj silnú symboliku, Gabčík totiž na Skalke krátko pôsobil. V neďalekom objekte v skalnom masíve, ktorý bol určený na skladovanie bojových chemických látok, pracoval od roku 1938 ako správca. Práve odtiaľto ušiel do zahraničia, aby sa zapojil do odboja. Objekt neskôr vyraboval nemecký Wehrmacht, ktorý si odtiaľ odniesol približne 50 ton bojového plynu yperit. Po skončení druhej svetovej vojny Nemecko túto skutočnosť refundovalo v celkovej výške 19 miliónov slovenských korún.

Zvolené miesto je symbolické nielen svojou históriou, ale i tým, že ho navštevuje množstvo návštevníkov i zo zahraničia a vedú k nemu i cyklistické trasy po hrádzi Váhu.

Za Klub generálov SR sa aktivity zúčastnil a účastníkom sa prihovoril genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek.

« späť