Dňa 19.6. 2019 sa na pozvanie starostu obce Bruty pána Ing. Alexandra Hubača zúčastnil generálporučík v.v. Pavel Honzek slávnostného odhalenia pamätníka vojakom Maďarskej armády, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní územia Slovenskej republiky na konci 2. svetovej vojny.

Slávnostného odhalenia a vysvätenia pomníka sa zúčastnil i pridelenec obrany Maďarska na Slovenku podplukovník Csaba Vida, pracovník Vojenského historického múzea v Budapešti, starostovia a primátori miest a obcí levického a novozámockého okresu, obyvatelia obce a prítomní boli aj žiaci miestnej školy.

Na úvod zaspieval Svodinský spevokol. Slávnostný prejav predniesol starosta obce Bruty Ing. Alexander Hubač.

S pozdravným slovom vystúpil pridelenec obrany Maďarskej republiky podplukovník Csaba Vida a na záver účastníci položili k odhalenému pamätníku vence a kytice.

Po ukončení slávnosti prítomných hostí pozval starosta obce na malé občerstvenie v kultúrnom dome obce.

Bruty

« späť