Dňa 22.11.2018 bol na vrchu Háj – Nicovô nad Liptovským Mikulášom v areáli pamätníka a vojnového cintorína odhalený pamätník venovaný profesionálnym vojakom, ktorí zahynuli pri plnení svojich úloh v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu. 

„Pri každom nasadení našich profesionálnych vojakov do krízových regiónov v rôznych častiach sveta veríme, že sa po splnení svojich profesionálnych úloh vrátia domov k svojím rodinám živí a zdraví. 58 z nich však túto najdôležitejšiu úlohu bohužiaľ nesplnilo. Vybudovaním tohto pomníka im takouto cestou chceme vzdať úctu a potvrdiť nami toľko opakované slová, že nikdy nezabudneme. Verím, že toto pietne miesto nikdy nezostane pusté,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš.

„Na svojich hrdinov však nezabúdame a vždy sa k nim budeme vracať,“ zdôraznil náčelník generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniel Zmeko.

Pamätník bol vybudovaný z iniciatívy ministerstva obrany SR a mesta Liptovský Mikuláš. Vzájomnú spoluprácu pri jeho budovaní ocenil  Ján Blcháč, primátor mesta. 

Pietneho aktu sa zúčastnili vedúci predstavitelia SZPB, Únie vojnových veteránov, UN-Veteran Slovakia, Zväzu vojakov SR a ďalších organizácií.

Pri otvorení pamätníka sa zúčastnili a položili  veniec i členovia KG SR vedení predsedom genmjr. v.v. Ing. Františkom Blanárikom. Ďalej sa zúčastnili generáli: Marián Áč,  Igor Čombor, Tibor Gaplovský, Pavel Honzek, Dušan Humený, Štefan Mečár, Ján Pančík, Milan Stráňava, Peter Vojtek, Jozef Zadžora a sekretár KG SR pplk. Ing. Igor Daxner.

Pri tejto príležitosti Klub generálov SR odovzdal redaktorovi pplk. v.v. Miroslavovi Minárovi za dlhoročnú úspešnú spoluprácu strieborný kríž gen. Viesta – II. stupeň. 

Odhalenie pamätníka vojakom, ktorí zahynuli pri plnení úloh v zahraničných misiách a operáciách

« späť