24. september 2019. Na pozvanie starostu obce Osadné sa vedúci regionálnej skupiny KG SR Východ generálmajor v.v. Marián Horský zúčastnil slávnostného odhalenia sochy vojaka z II. svetovej vojny v obecnom parku v Osadnom.

Obec Osadné je známa kryptou vojakov z 1. svetovej vojny, ktorá sa nachádza pod tunajším pravoslávnym chrámom. Súkromný podnikateľ a rodák z Osadného Miroslav Leník dal v parku pri pomníku vojakom z 2. svetovej vojny postaviť sochu sovietskeho vojaka – Osloboditeľa,  ktorú do pňa zrezaného stromu vytesal umelecký drevorezbár Miroslav Trnovský.

Slávnostné odhalenie tejto sochy sa konalo za účasti najvyššieho predstaviteľa pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, metropolitu Rastislava, prvého tajomníka veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Anatolij Anatolijevič Tomnikova s manželkou a tretej tajomníčky Márie Alexejevnej Veršininej, zástupcu veliteľa pozemných síl OS SR brigádneho generála Ing. Karola Navrátila, prednostu obvodného úradu v Snine Michala Vohára, poslancov prešovského samosprávneho, starostov okolitých obcí, členov Zväzu protifašistických bojovníkov z Humenného, osadňanských duchovných, rímskokatolíckeho kňaza z farnosti Humenné, žiakov gymnázia v Snine a ďalších hostí.

Po privítaní hostí starostom obce Mgr. Róbertom Mikuláškom a jeho príhovore o bojoch v Osadnom počas 2. svetovej vojny odhalil sochu sovietskeho vojaka – Osloboditeľa jej darca Miroslav Leník a zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Anatolij A. Tomnikov. Nasledovala slovenská a ruská hymna v podaní dychovej hudby ministerstva vnútra SR a po nich prečítala obyvateľka obce Osadné báseň v ruskom jazyku „Šumjat derevja“.

S príhovormi následne vystúpili: Mária Alexejevna Veršinina za veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR, brigádny generál Ing. Karol Navrátil za ministerstvo obrany SR, Benjamín Blaha predseda Zväzu protifašistických bojovníkov z Humenného.

Po ceremónii kladenia vencov k pamätníku z 2. svetovej vojny sa účastníci presunuli na miestny cintorín, kde metropolita Rastislav posvätil náhrobné kríže dvoch neznámych ruských vojakov z 1. svetovej vojny. Pred niekoľkými rokmi ich našli v lese náhodní turisti a keďže boli pri nich nájdené krížiky a pravoslávne ikonky, boli identifikovaní ako ruskí vojaci. Ich pozostatky boli exhumované a v októbri 2016 pochované na miestnom cintoríne.

Počas celého podujatia zabezpečoval čestnú stráž a kladenie vencov vojenský útvar OS SR z Trebišova.

V sále obecného úradu v Osadnom starosta obce Mgr. Róbert Mikuláško odovzdal ocenenia:

veľvyslanectvu Ruskej federácie v SR, metropolitovi Rastislavovi, bývalému starostovi obce Ladislavovi Mikuláškovi, ThDr. Petrovi Sorokovi, PhD., Miroslavovi Leníkovi, súkromnému podnikateľovi a rodákovi z Osadného „za sponzorský dar sochy vojaka – Osloboditeľa a neoceniteľnú pomoc pri rozvoji obce“.

Osadné

« späť