Ján Golian, legendárny veliteľ Slovenského národného povstania, sa narodil 26. januára 1906 v obci Dombóvár v dnešnom Maďarsku. Jeho rodičia, rodení Slováci pochádzali zo Šurian (otec Rudolf Golian) a Komjatíc (matka Gizela). Rodina sa však onedlho presťahovala do Poľného Kesova, neskôr do Mojmíroviec a nakoniec do Trnovca nad Váhom. O tom svedčilo dobrozdanie miestneho farára z roku 1925, ktoré sa podarilo vypátrať až v nedávnej dobe. Tento dokument ešte viac podporil miestnych nadšencov, ktorí už od roku 1970 chceli generálovi Jánovi Golianovi vybudovať dôstojný pamätník. Dielo sa im podarilo a dňa 27. septembra 2019 v Trnovci nad Váhom v parčíku na Sőtérovej ulici bol pripravený na odhalenie  dôstojný priestor s pamätnou tabuľou. Slávnostný akt otvoril príhovor starostu obce Olivera Berecza. Po jeho slovách pamätník odhalili bývalý prezident SR Ivan Gašparovič a minister obrany SR Peter Gajdoš, ktorý vo svojom príhovore pripomenul:

„Známym rozkazom „Začnite s vysťahovaním“ začal 29. augusta 1944 vtedajší podplukovník Ján Golian Slovenské národné povstanie. Tento povel navždy zmenil naše dejiny a zaradil nás medzi krajiny, ktoré sa reálne vzopreli fašizmu, zlobe a krutosti nemeckých okupačných vojsk.“ Zároveň ocenil iniciatívu vedenia obce a nadšencov histórie, ktorí sa rozhodli umiestniť na počesť gen. Goliana v obci pamätnú tabuľu.  S príhovorom vystúpil i genmjr.v.v. Naďovič, ktorý veľmi dobre osobne poznal najbližších príbuzných gen. Goliana, jeho manželku a nedávno zosnulého syna Ivana.

V ten deň sa v obci na nádvorí bývalej fary konala i výstava i historických predmetov s tematikou 2. svetovej vojny: zbraní zo zbierok Historického múzea Piešťany, ako aj bannerov s tematikou holokaustu židov z Múzea holokaustu v Seredi.

Pietneho aktu sa zúčastnili a vence k pamätníku položili: vedúci kancelárie prezidentky SR Štefan Rozkopál, za MO SR a GŠ OS SR brig.gen. Boris Ďurkech a veliteľ plrb Nitra plk. Jozef Paňko, za KG SR genpor.v.v. Peter Vojtek, genmjr.v.v. Ľudovít Gál a genmjr.v.v. Svatozár Naďovič. 

Odhalenie tabule gen. Jánovi Golianovi v Trnovci nad Váhom

« späť