Dňa 18. apríla 2023 sa konečne po dlhšej dobe, čo bolo spôsobené najmä covidovými opatreniami, podarilo zabezpečiť v priestoroch klubovne KG SR v Bratislave účasť rodinného príslušníka generálmajora in memoriam Jozefa Dobrovodského.

Pani Zina Plaskúrová, vnučka pána generála, prevzala z rúk predsedu klubu genpor.v.v. Ing. Petra Vojteka, dekrét o menovaní genmjr. in memoriam Jozefa Dobrovodského za čestného člena Klubu generálov SR in memoriam. Pani Zina nám v mene rodiny úprimne poďakovala a na tomto príjemnom stretnutí porozprávala, aký jej starý otec bol a ako si ho ona pamätá.

Jozef Dobrovodský zomrel 5.8.1986, bol aktívnym vojakom Slovenskej republiky počas druhej svetovej vojny. Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa aktívne zapojil do bojov proti Nemcom a po prechode na partizánsky spôsob boja prešiel k 1. čs. armádnemu zboru v ZSSR. Po ukončení vojny zostal slúžiť v čs. armáde a dosiahol hodnosť plukovníka. Stal sa ale obeťou nezákonných perzekúcií a v roku 1950 bol za údajnú zradu odsúdený na 18 rokov väzenia. Prepustený bol síce už v roku 1955, ale bol stále perzekvovaný a plne rehabilitovaný bol až v roku 1966. Dňa 2. decembra 1991 ho prezident ČSFR menoval do hodnosti generálmajora in memoriam.

« späť