16. január 2020. Na veliteľstva základne stacionárnych komunikačných a informačných systémov v Trenčíne sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti výmeny veliteľov základne. V októbri 2015 bol do funkcie veliteľa ZaSKIS vymenovaný plukovník Ing. Peter Schvarcbacher. Po takmer piatich rokoch odovzdal velenie základni plukovníkovi Ing. Jozefovi Furákovi.

Slávnostný ceremoniál odovzdania funkcie veliteľa základne stacionárnych KIS sa uskutočnil za účasti náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Ing. Daniela Zmeka, príslušníkov ZaSKIS a pozvaných hostí.

Náčelník Generálneho štábu OS SR generál Ing. Daniel Zmeko vo svojom vystúpení vyjadril spokojnosť s pôsobením ZaSKIS v OS SR a poďakoval odchádzajúcemu veliteľovi plukovníkovi Ing. Petrovi Schvarcbacherovi a všetkým príslušníkom ZaSKIS za plnenie náročných úloh.

Veliteľ základne, plukovník Ing. Peter Schvarcbacher zdôraznil veľkú zodpovednosť a hrdosť k hodnotám v oblasti poslania a pôsobenia príslušníkov KIS, ako aj pri zachovaní dobrého mena základne v rezorte pri plnení každodenných špecifických a náročných úloh.

Na záver zaželal všetkým prítomným veľa osobných a pracovných úspechov.

Podpismi náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Ing. Daniela Zmeka, náčelníka ŠbPO GŠ OS SR plukovníka Ing. Ferdinanda Muríňa, náčelníka OdBOIaKIS/ŠbPO GŠ OS SR plukovníka Ing. Imricha Petrufa, odchádzajúceho veliteľa ZaSKIS plukovníka Ing. Petra Schvarcbachera a nového veliteľa ZaSKIS plukovníka Ing. Jozefa Furáka v kronike útvaru bol tento slávnostný akt ukončený.

Slávnostného ceremoniálu odovzdania funkcie sa zúčastnil vedúci Rsk KG SR Sever generálporučík v.v. Pavel Honzek, ktorý vo svojom krátkom príhovore poďakoval odchádzajúcemu veliteľovi za spoluprácu s Klubom generálov SR a poprial mu veľa úspechov pri výkone jeho novej funkcie v medzinárodných štruktúrach v Norfolku. 

ZaSKIS

« späť