Odovzdanie pamätných plakiet k 100-mu výročiu ukončenia 1. svetovej vojny príslušníkom ženijného práporu za pomoc pri obnove vojnového cintorína v Trenčíne – Kubra.

Dňa 4. februára 2108 sa v kasárňach ženijného práporu uskutočnilo odovzdanie pamätných plakiet k 100-mu výročiu ukončenia 1. svetovej vojny a obnove vojnového cintorína v Trenčíne. Pamätné plakety obdržalo celkom 39 príslušníkov práporu, ktorí v priebehu rokov 2015 – 2018 pomáhali pri obnove cintorína. Plakety im odovzdal predseda Klubu generálov SR generálmajor v.v. František Blanárik a manažér obnovy cintorína generálporučík v.v. Pavel Honzek, ktorý vo svojom úvodnom vystúpení vysoko vyzdvihol prácu príslušníkov práporu.

… príslušníci práporu začali v každom roku ako prví svoju pomoc a vykonávali tie najťažšie a najzložitejšie práce, predovšetkým pri likvidácii a odvoze betónových ostatkov hrobových miest. Za túto obetavú prácu si zaslúžite jedno veľké ďakujem“.

Na záver návštevy členov KG SR vykonali príslušníci práporu slávnostný pochod jednotiek.

Odovzdanie pamätných plakiet

« späť