Na návrh vedúceho Regionálnej skupiny Sever a na základe rozhodnutia Rady Klubu generálov SR sa 30. januára uskutočnilo odovzdanie vyzname-nania Klubu generálov SR „Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta – II. stupeň“ veliteľovi pozemných síl OS SR brigádnemu generálovi Ondřejovi Novosadovi.

Vyznamenanie bolo udelené za prínos pri budovaní a rozvíjaní OS SR, za výbornú spoluprácu s Regionálnou skupinou KG SR – Sever, najmä pri prezentácii výcviku pozemných síl, za vzájomnú podporu a aktívnu prácu v Klube generálov SR.

Vyznamenanie generálovi Novosadovi odovzdal predseda Klubu generálov SR generálmajor v.v. František Blanárik na veliteľstve pozemných síl OS SR v Trenčíne. Slávnostného aktu sa za Klub generálov zúčastnil podpredseda Rady KG SR generál Peter Vojtek a člen Rady KG SR generálporučík Pavel Honzek.

Predseda KG SR generál Blanárik poďakoval generálovi Novosadovi za činnosť v Klube generálov, vyzdvihol aktívnu spoluprácu s Regionálnou skupinou KG SR Sever.

Odovzdanie vyznamenania veliteľovi pozemných síl OS SR brigádnemu generálovi Ondřejovi Novosadovi

« späť