1. marca 2016 sa Rada KG SR zišla na svojom pravidelnom rokovaní. Na programe rokovania bolo vyhodnotenie splnenia úloh za február 2016, úlohy na najbližšie obdobie, organizačné zabezpečenie spomienkového aktu uloženia prste zeme z koncentračného tábora Flossenbürg do Pamätníka zmierenia v areáli MO SR dňa 3.3.2016 a vyhodnotenie spoločného stretnutia delegácie KG SR s ministrom obrany SR dňa 25.2.2016.

Po ukončení prerokovania všetkých bodov podľa programu zablahoželali prítomní členovia Rady KG SR generálovi Jánovi Vidovi k jeho 75-tym narodeninám.

Oslava 75-tych narodenín generála Jána Vidu

« späť