V Revúcej sa dňa 24. septembra 2020, za účasti hlavných predstaviteľov mesta, zástupcov kancelárie prezidentky Slovenskej republiky,  Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Klubu generálov Slovenskej republiky, zástupcu veliteľa 2. mechanizovanej brigády, niekoľkých posledných priamych účastníkov Slovenského národného povstania, členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov oblastnej organizácie v Revúcej a desiatok obyvateľov mesta, konali oslavy 130. výročia narodenia generála Rudolfa Viesta – významnej osobnosti slovenských dejín a jediného slovenského generála počas predvojnovej Česko-Slovenskej republiky.

Slávnostný ceremoniál kladenia vencov sa konal v mestskom parku pri buste generála Viesta. Po ukončení príhovorov sa sprievod na čele s bojovou zástavou 2. mechanizovanej brigády presunul k rodnému domu generála Viesta, kde mu poslední žijúci účastníci Slovenského národného povstania vzdali úctu položením venca na priečelie domu. Celý sprievod ďalej pokračoval do záhrady v priestoroch múzea prvého slovenského gymnázia. Tam celá slávnosť vyvrcholila pod centrálnou lipou, kde genmjr. v.v. Marián Horský odovzdal vojnovému veteránovi plk.v.v. Sádekovi Záslužný kríž gen. Rudolfa Viesta II. supňa, o udelení ktorého rozhodla Rada KG SR na svojom zasadnutí dňa 16.7.2020.

« späť