Dňa 21. júla 2020 sa konali po celom Slovensku oslavy 140. výročia narodenia tohto slovenského velikána. Po celoslovenských oslavách v jeho rodisku v Košariskách sa poobede konali i oslavy v Komárne pri soche generála M.R. Štefánika pred budovou Matice slovenskej. Oslavy organizovala miestna organizácia Matice slovenskej vedená riaditeľom Jozefom Černekom. Po položení vencov oficiálnych delegácií zaznela hymna Slovenskej republiky. Pán Jozef Černek privítal všetkých účastníkov zhromaždenia, stručne zhrnul bohatý život generála Štefánika a pripomenul jeho odkaz pre súčasnosť. Za delegáciu Ministerstva obrany SR s príhovorom vystúpil generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov JUDr. Martin Jakál. Po príhovoroch zazneli slovenské ľudové piesne v podaní komárňanského súboru Rebeli. Dôstojný priebeh osláv zabezpečovali príslušníci Čestnej stráže Veliteľstva Posádky Bratislava a vojaci 13. mpr Levice pod vedením rtm. Róberta Holiča.

Po ukončení pietneho aktu boli účastníci pozvaní na muzikál „Zver“, ktorý predviedli miestni ochotníci v Dome Matice slovenskej. Výborne, moderne spracované a profesionálne odohrané predstavenie na motívy príbehu „Kráska a zviera“ odmenilo množstvo divákom dlhým potleskom. Je sympatické, že takéto dôstojné oslavy sú výsledkom nadšenia zapálených mladých ľudí žijúcich v tomto južnom kúte Slovenska.

Za Klub generálov SR sa osláv zúčastnil podpredseda klubu genpor.v.v. Peter Vojtek.

« späť