Dňa 2. marca 2023 si vedúci predstavitelia ozbrojených síl a ozbrojených zborov účasťou na slávnostnej svätej omši v Dóme svätého Martina v Bratislave a následnom spoločenskom programe v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie pripomenuli 20. výročie vzniku Ordinariátu ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR.

Keďže príslušníci a zamestnanci ozbrojených zložiek v dôsledku ich osobitných podmienok potrebujú špecifickú formu duchovnej služby, vytvorili sa cirkevné štruktúry, na ktorých čelo boli ustanovení ordinári s cirkevnou právomocou. Po celom svete cirkev zriadila už 34 ordinariátov.

Ordinariát OS a OZ SR začal svoju činnosť 1. marca 2003 a je postavený na úroveň diecézy. Jeho poslanie spočíva v poskytovaní duchovnej služby katolíckym veriacim, príslušníkom a zamestnancom OS a OZ SR a ich rodinným príslušníkom. Zabezpečuje slobodný náboženský prejav, plnenie náboženských povinností, rozvoj duchovného života, vykonávanie bohoslužieb a náboženských obradov, vysluhovanie sviatostí, náboženskú výuku, spoločenskú a mravnú výchovu, či sociálnu a charitatívnu činnosť. Na čele ordinariátu je Mons. František Rábek, ktorého Svätý Otec Ján Pavol II. menoval 20. januára 2003.

Slávnostného podujatia sa zúčastnilo množstvo i zahraničných hostí, bol to priestor na príjemné stretnutia a spomienky.

Podujatia sa na pozvanie Mons. Rábeka okrem generálov v aktívnej službe zúčastnili: genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, gen.v.v. Ing. Milan Cerovský, gen.v.v. JUDr. Tibor Gaplovský, gen.v.v. Ing. Milan Maxim, genpor.v.v. Ing. Peter Gajdoš, genmjr.v.v. Ing. Juraj Baránek, gen.v.v. JUDr. Oto Lobodáš.

« späť