V sobotu 5.októbra 2013 sa pri príležitosti 69. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie uskutočnili pri pamätníku na Dukle a v meste Svidník oslavy KDO. Slávnostného aktu sa zúčastnil minister obrany SR pán Martin Glváč, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučík Peter Vojtek, zástupcovia Vojenskej kancelárie prezidenta SR, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Českej republiky pán Jakub Karfík, veľvyslanec Ruskej federácie pán Pavol Kuznecov, zástupcovia veľvyslanectiev Ukrajiny, Bieloruska a Poľska, primátor mesta Svidník, starostovia priľahlých obcí, členovia Klubu generálov Slovenskej republiky, delegácia priamych účastníkov oslobodzovacích bojov a vojnových veteránov 2. svetovej vojny, delegácie ďalších spoločenských organizácií, ako aj občania priľahlých obcí. Delegáciu KG SR viedol predseda klubu generálmajor Ing. František Blanárik.

Osláv sa zúčastnili generáli Vido, Gaplovský, Horský, Honzek, Hrebík, Hozman, Ešmír, Ďurove, Petrenec, Baránek, Blizman, Sabol Leoš, Kováč, Naďovič, Korba, Mikluš, Vaľo, Novosad, Korba a mjr. Gaxner.

Program slávnostného aktu za mrazivého počasia začal pri pamätníku na Dukle. Po slávnostnom nástupe čestnej a hradnej stráže v dobových uniformách a štátnej hymne SR nasledoval príhovor MO SR a podpredsedu Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pána Norbeta Lacka. Po skončení príhovorov vojenskí duchovný major Mihalov a Bodolló sa pomodlili pri ekumenickej pobožnosti.

Významné výročie, ktoré sme si pripomenuli na Dukle bolo využité aj na vyznamenanie priamych účastníkov oslobodzovacích bojov. MO SR pri tejto príležitosti udelil oceneným pamätné medaile.

Záver osláv na Dukle ukončil hlas trúbky hrajúcej večierku ako symbol večného spánku našich zosnulých hrdinov.

Oslavy už za teplejšieho a slnečného počasia pokračovali položením vencov pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu. Slávnostný príhovor predniesol námestník ministra obrany Českej republiky pán Libor Tejnil, ktorý vyzdvihol význam KDO a podielu obyvateľov Svidníckeho regiónu pri jeho oslobodzovaní. Pripomenul, že občania Svidníka z vďaky za oslobodenie mesta a regiónu postavili sochu armádneho generála v srdci mesta, ktorého sa stal čestným občanom. Po tom nasledoval príhovor primátora mesta Svidník pána Jána Holodňaka. Pripomenul aj to, aby sa nezabudlo na statočnosť hrdinov 2. svetovej vojny a poslanie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Nasledovalo kladenie vencov a kytíc. Pietny akt pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu ukončila Vojenská hudba hymnickou piesňou“ Kto za pravdu horí“.

Záver osláv už za pekného slnečného počasia pokračovali spomienkovým stretnutím a pietnym aktom pri Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku, ktorý bol postavený v roku 1954 a do dnešných dni pripomína hrdinstvo, statočnosť a žiaľ i obrovské obete, ktoré si vyžiadala KDO.

Slávnostný príhovor predniesol veľvyslanec Ruskej Federácie v SR pán Pavol Kuznecov a prednosta obvodného úradu vo Svidníku pán Jozef Baslár.

Záver patril tradične pravoslávnej modlitbe vojenského duchovného poručíka Vladimíra Vargu.

Oslavy 69. výročia KDO na Dukle a vo Svidníku

« späť