Za veľmi pekného a horúceho počasia sa dňa 6. mája 2015 konal pri Pamätníku osloboditeľov a pri Pamätníku obetiam gestapa v Prešove pietny akt kladenie vencov pri príležitosti 70.výročia ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom.

Pietneho aktu kladenia vencov sa zúčastnili primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová, vojnoví veteráni, veliteľ 2. mb plukovník gšt. Ing Martin Stoklasa, náčelník štábu vrtuľníkového krídla pplk. Ing. Pavol Klučerovský.

Za Klub generálov Slovenskej republiky sa pietného aktui zúčastnili generálmajor Marián Horský, vedúci RSk Východ KG SR, generálmajor Jozef Blizman.

 Organizátorom pietneho aktu bol VÚC Prešov, zastúpený po dlhej dobe osobne pánom Petrom Chudíkom a Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Prešove, zastúpený jeho predsedom plk. v.v. Ing. Jozefom Čorbom.

Slávnostný príhovor predniesol predseda oblastného výboru SZPB v Prešove plk. v.v. Ing. Jozef Čorba. Vo svojom príhovore vyzdvihol útrapy a dopad vojny na civilné obyvateľstvo a strádania bojujúcich vojakov.  Nezabudol pripomenúť kto sa na oslobodzovacích bojoch najväčšou mierou podieľal a aké boli straty na životoch z jednotlivých štátov a od 1. armádneho zboru. Na zhromaždené vystúpil vnuk generála Svobodu pán Klusák.

Po jeho vystúpení tajomník Ruskej federácie pán Ryžov odovzdal pamätné medaile priamym účastníkom oslobodzovacích bojov. 

Oslavy 70.výročia ukončenia 2.svetovej vojny v Prešove

« späť