Na pozvanie starostky obce Podolie pani Mgr. Anny Čechvalovej a predsedu ZO SZPB Pavla Jeřalu sa v sobotu 30.4.2016 konali Oslavy 71. výročia oslobodenia obce Podolie.

Oslavy začali o 10.00 Sv. omšou pri pamätníku Božského srdca v Korytnom. Svätú omšu celebroval vojenský dekan pplk. Mgr. Juraj SITAŠ, z vojenského dekanátu Ordinariátu Veliteľstva Pozemných síl OS SR a koncelebroval miestny farár Mgr. Štefan Šoka.

Po sv. omši pokračovala oficiálna časť osláv štátnou hymnou v podaní Dychovej hudby Podolanka, nasledovala báseň a piesne žiakov ZŠsMŠ v Podolí. Slávnosť otvorila privítaním hostí starostka obce Mgr. Anna Čechvalová.

Vzácnymi hosťami boli generálporučík v.v. Ing. Pavel Honzek a generál v.v. JUDr. Tibor Gaplovský z Klubu generálov SR. Prítomní boli dôstojníci a poddôstojníci zo Zväzu vojakov SR, poslanci OZ v Podolí, predseda PD Čachtice Ing. Jozef Čarada a občania obce.

Hlavný príhovor mal pplk. v.v. Kamil Krištofík. Po úvodnej časti, za znenia pochodov dychovej hudby, položila starostka obce so svojim zástupcom Ing. Jánom Gúčikom veniec ku pomníku padlým v 1. a 2. svetovej vojne. Vence potom položili i delegácie ďalších prítomných.

Slávnosť pokračovala v kultúrnom dome, kde Zväz vojakov SR udelil Pamätnú medailu kapitána Miloša Uhra hrdinu SNP III. stupňa starostke obce Mgr. Anne Čechvalovej a Pamätnú medailu kapitána Miloša Uhra hrdinu SNP II. stupňa generálovi v.v. JUDr. Tiborovi Gaplovskému. 

Podolie

« späť