Stalo sa už tradíciou že si Klub generálov SR každoročne pripomína výročie vypuknutia SNP v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. Tak tomu bolo aj pri 71. výročí vypuknutia SNP.

Tohtoročných osláv sa osláv zúčastnila delegácia v zložení:

generálmajor František Blanárik – predseda KG SR,

generálmajor Igor Čombor – primátor mesta Ružomberok,

generálmajor Marián Horský – vedúci RSk Východ,

generálmajor Ján Pančík – vedúci RSK Stred,

generálporučík Pavel Honzek – vedúci RSk Sever s manželkou,

generálmajor Gašpar Hozman,

generálporučík Jaroslav Ešmír,

generálmajor Svetozár Naďovič s manželkou,

generálmajor Jaroslav Kuča,

generálmajor Dušan Humený,

major Igor Daxner,

Členovia KG SR položili veniec pri Pamätníku SNP v ÚVN Ružomberok.

V úvode slávnostného ceremoniálu prečítal námestník riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky k 71. výročiu SNP.

V slávnostnom prejave riaditeľ nemocnice MUDr. Jozef Ježík vyzdvihol úlohu vojenskej nemocnice, ktorej zamestnanci sa aktívne zúčastnili bojov v Slovenskom národnom povstaní.

Po položení vencov k Pamätníku SNP sa hostia presunuli k pamätnej tabulu generála Miloša Vesela, ktorý sa do povstania zapojil ako veliteľ vojenskej posádky v Ružomberku, veliteľ obranného úseku Biely Potok 6. taktickej skupiny 1. čs. armády na Slovensku. Neskôr po prechode povstania do hôr pôsobil ako zástupca veliteľa a súčasne veliteľ 1. práporu 2. čs. paradesantnej brigády. 

Primátor mesta generál Čombor položil k pamätnej doske generála Miloša Vesela kyticu červených ruží.

Oslavy 71. výročia SNP v Ružomberku pokračovali slávnostným aktom položenia vencov aj k pamätníku Matky partizána na námestí v Ružomberku.

Po skončení spomienkových zhromaždení sa členovia Klubu generálov SR zišli na malom občerstvení s predstaviteľmi vedenia ÚVN Ružomberok a s primátorom mesta generálom Čomborom.

Na záver svojho príhovoru predseda KG SR zablahoželal generálmajorovi v.v. Ing. Mariánovi Horskému k jeho životnému jubileu. V deň osláv SNP sa generálmajor Horský dožil 70. rokov.

Pri tejto príležitosti mu Rada KG SR udelila vyznamenanie KG SR

Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. stupňa – zlatý

Ružomberok

« späť