26. a 27. augusta 2017 sa na vrchu Roh a v obci Lubina uskutočnili krajské oslavy 73. výročia SNP, ktoré zorganizoval obecný úrad v Lubine a oblastná organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov v Novom Meste nad Váhom s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Druhý deň osláv sa začal v dopoludňajších hodinách v Lubine pri dome, kde žil partizánsky veliteľ a legenda podjavorinského odboja kpt. Miloš Uher – hrdina SNP. Starosta obce Ing. Martin Beňatinský privítal celé zhromaždenie, vrátane starostov okolitých obcí a pozvaných hostí. Medzi pozvanými hosťami nechýbal ani plk. Alexander Vinogradov, zástupca pridelenca obrany pri veľvyslanectve Ruskej federácie v Slovensku. Po krátkom príhovore starostu obce nasledoval pietny akt kladenia kytíc a vencov k pamätnej tabuli na uvedenom dome.

Miloš Uher sa narodil 27. júna 1914 v Lubine. Koncom roku 1939 sa pokúsil utiecť cez Maďarsko do Juhoslávie, bol však zatknutý a väznený v Budapešti. Po návrate domov sa zapojil do protifašistického hnutia v Myjave. Roku 1943 založil sovietsko-česko-slovenskú partizánsku skupinu. V deň vypuknutia SNP  29. augusta 1944 túto jednotku v Lubine vyzbrojil.

Od septembra 1944 velil oddielu Hurban  2. československej partizánskej brigády J. V. Stalina. 27. februára 1945 bol jeho partizánsky oddiel v osade Cetuna, napadnutý fašistickým oddielom  Abwehrgruppe 218-Edelweiss  a POHG. Pri boji padlo najmenej 15 partizánov, medzi nimi aj kpt. Miloš Uher.

Po ukončení pietneho aktu starosta obce pozval všetkých zúčastnených na slávnostný obed a spomienkové podujatie pri pamätníku SNP na vrchu Roh ktoré je aj miestom odpočinku 45 partizánov.

Na spomienkovom podujatí pri pamätníku SNP sa okrem obyvateľov širokého okolia zúčastnil aj predseda vlády SR Róbert Fico, plk. Norbert Kádek – kancelária prezidenta SR, poslanci NR SR Jaroslav Baška a Dušan Bublavý, plk. Alexander Vinogradov-veľvyslanectvo RF a ďalší významní hostia.

Za Klub generálov SR sa osláv zúčastnil generálporučík v.v. Pavel Honzek.

Po pietnom kladení vencov a hymne SR sa k zhromaždeniu prihovoril predseda vlády SR Róbert Fico, ktorý vo svojom prejave vyzdvihol význam SNP a prejavil úctu k všetkým obetiam fašizmu. Okrem iného vyzval všetkých prítomných, aby boli hrdí na SNP a bojovali proti všetkým extrémistickým skupinám a politickým stranám, ktoré znevažujú jeho význam. Po jeho prejave klub ZV SR Nové Mesto nad Váhom udelil predsedovi vlády SR Róbertovi Ficovi pamätnú medailu kpt. Miloša Uhra 1. stupňa. 

Oslavy 73. výročia SNP v Lubine a na vrchu Roh

« späť