Na pozvanie starostky obce Podolie pani Mgr. Anny Čechvalovej a predsedu ZO SZPB Podolie práporčíka v.v. Pavla Jeřalu sa osláv 73. výročia SNP v obci Podolie dňa 25. augusta 2017 zúčastnil vedúci Rsk KG SR Sever generálporučík v.v. Ing. Pavel Honzek.

Oslavy zahájila starostka obce o 18.00 hodine na miestnom futbalovom štadióne. So slávnostným príhovorom vystúpil poslanec NR SR pán Dušan Bublavý a pplk. v.v. Ing. Kamil Krištofík. Na záver oficiálnych vystúpení odovzdal predseda ZV SR – Klub Nové Mesto nad Váhom, pplk. v.v. Ing. Kamil Krištofík ocenenia dlhoročným pracovníkom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov obce Podolie.

O 20.00 pozvaní hostia spoločne zapálili vatru SNP.

Oslavy 73. výročia SNP v obci Podolie

« späť