Dňa 29.8. 2018 sa v Banskej Bystrici konali celoštátne oslavy 74. výročia Slovenského národného povstania.

Na spomienkovom akte sa zúčastnili prezident SR, predseda NR SR, predseda vlády SR, minister obrany SR Peter Gajdoš, tajomník ministerstva národnej obrany Rumunska Nicolae Nasta, priami účastníci protifašistického odboja a ďalší vzácni hostia.

Za Klub generálov SR sa celoštátnych osláv zúčastnili generálporučík v.v. Pavel Honzek, generálmajor v.v. Peter Novotňák a generálmajor v.v. Jozef Dunaj, ktorí položili veniec pri Pamätníku SNP.

Členom delegácie MO SR bol generálmajor Ing. Miroslav Kocian.

Spomienka v Banskej Bystrici sa začala preletom leteckej techniky ozbrojených síl SR. Súčasťou celoštátnych osláv bol už tradične aj sprievodný program ozbrojených síl, pričom nechýbali ani zoskoky výsadkárov či prezentácia statických a dynamických ukážok.

Slovenské národné povstanie bolo jedným z najväčších protifašistických povstaní v Európe.  Zúčastnilo ho sa takmer 80 000 vojakov a partizánov pod velením Jána Gioliana a Rudolfa Viesta. Cieľom SNP bolo otvoriť cestu postupujúcim armádam pri oslobodzovaní územia Česko-Slovenska. Povstanie bolo však nacistickými okupačnými jednotkami potlačené a do oslobodenia nášho územia pretrvalo iba vo forme partizánskeho odboja.

Pri príležitosti tohto výročia udelil prezident SR in memoriam ďakovnú medailu prezidenta SR účastníkom povstania Rudolfovi Viestovi, Jánovi Golianovi, Júliusovi Noskovi, Karolovi Pekníkovi, Jánovi Černekovi a Viliamovi Žingorovi.

 Medailu pre generála Goliána prevzal člen KG SR generálmajor v.v. Svetozár Naďovič.

Oslavy 74. výročia SNP v Banskej Bystrici

« späť