Dňa 28.marca 2019 sa konala v obci Radvaň nad Dunajom na mieste vylodenia sovietskej Dunajskej flotily, pietna spomienka pri príležitosti 74. výročia tejto dôležitej vojnovej operácie. Vojská Dunajskej flotily sa vylodili na rozkaz maršála Malinovského, aby posilnili jednotky 7. gardovej armády útočiace od Hrona. Výsledkom ich sústredeného úsilia bolo, že mesto Nové Zámky bolo oslobodené hneď na druhý deň od vylodenia a Komárno už 30. marca 1945. Nasadenie námorných síl v tomto regióne je aj v dnešnej dobe symbolické, lebo na tomto úseku sa stretávajú a následne sa vlievajú do Dunaja naše významné rieky: Váh, Hron, Ipeľ, Nitra a Žitava. Táto časť Slovenska bola v tomto čase pričlenená po Viedenskej arbitráži hortyovskému Maďarsku.

     Pietnu spomienku organizovali členovia miestnej a oblastnej organizácie SZPB v Komárne a Nových Zámkoch. Po prejave Ing. Jozefa Petráša s vysvetlením historických a vojenských súvislostí tejto operácie s prejavom vystúpil prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave Alexander Kutorkin, ktorý sa poďakoval za udržiavanie tradícií a prejavy úcty k padlým sovietskym hrdinom.

Za KG SR vystúpil genpor. v.v. Peter Vojtek, ktorý upozornil, že väčšina z 65 miliónov obetí 2.svetovej vojny boli civili, ženy, deti a starci. Upozornil, že za vojny nie sú zodpovední vojaci, ale politici, na čo sa zabúda.

Krátkym kultúrnym programom podujatie spestrili deti z miestnej škôlky. Po položení vencov sme sa odobrali na neformálne pohostenie do miestnej chaty. Za KG SR sa aktivity zúčastnili generáli Blanárik, Baránek a Vojtek.

Zúčastnili sa i podporovatelia nášho klubu pplk. v.v. JUDr. Gejza Gogh a Miloš Vašek.      

74. výročie vylodenie sovietskej námornej flotily na Dunaji

« späť