Dňa 23. marca 2019 si obyvatelia obce, zástupcovia združení, starostovia obcí z regiónu, predstavitelia štátnej a verejnej správy a hostia sa stretli, aby si pripomenuli udalosti z roku 1945.

Medzi účastníkmi podujatia bol PaedDr. Igor Éder, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. Už tradične sa krajské oslavy v Kalnej nad Hronom konajú pod patronátom Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Za Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku sa zúčastnil Vitalij Kozlov, radca Veľvyslanectva RF.

Vence k Domu bojovej slávy položili aj zástupcovia slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, za jeho partnerský zväz v Maďarsku Hanty Vilmos a tiež spoločenských organizácií na území obce.

Podujatie otvoril starosta Kalnej nad Hronom Ing. Ladislav Éhn.

Historické udalosti pripomenul PaedDr. Igor Éder, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý o. i. konštatoval, že na týchto miestach sa pred 74 rokmi začala Bratislavsko-brnianska operácia vojsk 2. ukrajinského frontu vedeného maršalom Malinovským.

Pred Vianocami 1944 Červená armáda oslobodila Levice a dediny ležiace na ľavej strane Hrona, nemecké vojská prezimovali na opačnej, pravej strane. Vojnový front potom ostal stáť na Hrone až do 25. marca 1945, kedy sa v ranných hodinách začalo ostreľovanie a krvavé boje. Vojaci viacerých armád prekročili na loďkách rieku a postupne likvidovali odpor Nemcov.

V tento deň bola oslobodená aj obec Kalná nad Hronom. Pamiatkou na odohrávajúce sa ťažké boje je Dom bojovej slávy a tank s číslom 253, ktorý symbolizuje deň a mesiac oslobodenia (25. 3.).

„Po roku sa tu opäť stretávame, aby sme si na tomto pietnom mieste po 74 rokoch pripomenuli jednu zo strategických bitiek druhej svetovej vojny,“ a pripomenul, že mladí ľudia poznajú tieto fakty už len skreslene a žijú „v akýchsi virtuálnych bublinách“. „História druhej svetovej vojny nás varuje pred opakovaním vojnových hrôz,“ povedal starosta obce s tým, že je potrebné si ju neustále pripomínať. „Národ, ktorý nepozná vlastnú minulosť, nemôže mať budúcnosť,“ dodal.

Za Klub generálov SR veniec položili predseda KG SR generálmajor František Blanárik, generálmajor v.v. Ján Pančík a generálporučík v.v. Pavel Honzek s manželkou.

Oslavy 74. výročia zahájenia Bratislavsko-brnianskej operácie

« späť