10. apríla 2020 sme si pripomenuli 75. výročie oslobodenia mesta Trenčín.

Plánované veľké oslavy sa pre aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu nekonali.

V mene všetkých občanov Trenčína dnes položil veniec k Pamätníku umučených na Brezine primátor Richard Rybníček spolu s viceprimátorom Patrikom Žákom.

Spomienky sa zúčastnil i zástupca veliteľstva Pozemných síl OS SR plk. Dušan Baláž, predseda Klubu vojenskej histórie plk. v.v. Miroslav Ondráš, vedúci Regionálnej skupiny KG SR Sever generálporučík v.v. Pavel Honzek, predseda Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne plk. v.v. Ján Skyba a členovia Oblastnej organizácie SZPB v Trenčíne.

Celá spomienka sa niesla v komornej atmosfére pri dodržaní  prísnych opatrení z hľadiska ochrany zdravia.

K 75. výročiu oslobodenia Trenčína mesto zabezpečilo novú informačnú tabuľu o Cintoríne hrdinov na Brezine, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pamätníka. Informácie o Cintoríne hrdinov na Brezine na nej dopĺňajú ich fotografie a mená. Na tabuli je i v anglickom jazyku napísaný text:

Cintorín hrdinov na Brezine

Miesto posledného odpočinku bojovníkov proti nemeckým okupantom a fašizmu, ktorí sa stali obeťami mučenia a tragickej smrti od októbra 1944 do apríla 1945.

V tomto období bol Trenčín sídlom nemeckej represívnej jednotky Einsatzkomanda 13 s jej podriadenými zložkami a Gestapom, ktoré mali vypočúvacie strediská v bývalom učiteľskom internáte a v dievčenskom internáte. Pivničné miestnosti využívali nacisti ako mučiarne pre účastníkov SNP a ilegálnych pracovníkov, ktorých väznili na krajskom súde. Z väzenia viedla cesta do koncentračného tábora alebo na popravisko do Dušovej doliny na Brezine. Od októbra 1944 do apríla 1945 nacisti v Trenčíne vraždili svoje obete bez súdu. Nepriamo sa na týchto akciách zúčastňoval aj pohotovostný oddiel Hlinkovej gardy HG 52.

Po objavení hromadných hrobov v Dušovej doline sa 22. mája 1945 začala úradná exhumácia, pri ktorej sa podarilo zo 69 obetí identifikovať 43. Mená ostatných zostali nepoznané. Z identifikovaných obetí je 36 zo Slovenska, 2 z bývalého Sovietskeho zväzu (Bieloruska a Rus), 1 Čech, 1 Francúz, 1 Maďar, 1 Rakúšan, 1 občan USA.

Dnes sú tu pochované pozostatky 56 umučených, vrátane neznámych obetí. Ostatné obete pochovali príbuzní na cintorínoch v rodných obciach. Neznáme obete sú pochované do spoločného hrobu.

« späť