Dňa 28. augusta 2019 v predvečer celonárodných osláv 75. výročia Slovenského národného povstania sa členovia Klubu generálov Slovenskej republiky, tak ako každý rok, stretli v Ústrednej vojenskej nemocnici Slovenského národného povstania, aby si spolu so zamestnancami ÚVN, predstaviteľmi mesta, spoločenských organizácií a občanmi mesta Ružomberok pripomenuli hrdinské činy príslušníkov Vojenskej nemocnice Ružomberok v dobách SNP.

Koncom augusta 1944 sa nemocnica zapojila do služieb odboja a aktívne participovala na Slovenskom národnom povstaní. Utvorila poľnú nemocnicu v Korytnici a Tisovci a celé dva mesiace obetavou prácou podporovala povstaleckú myšlienku boja za oslobodenie Slovenska spod nemeckej okupácie.

Tohtoročných osláv sa zúčastnila delegácia KG SR v zložení:

predseda Klubu generálov SR generálmajor v.v. Ing. František Blanárik, generálmajor Igor Čombor – primátor mesta Ružomberok a bývalý riaditeľ ÚVN Ružomberok, vedúci Rsk KG SR Východ – generálmajor Marián Horský, generál Milan Maxim, generálmajor Jozef Blizman, brigádny generál František Bartko, vedúci Rsk Sever generálporučík Pavel Honzek s manželkou, generálmajor Dušan Humený, generálmajor Svetozár Naďovič s manželkou, generálmajor Jaroslav Kuča a generálmajor Jaroslav Vývlek.

V úvode slávnostného ceremoniálu bol prečítaný Rozkaz prezidentky Slovenskej republiky k 75. výročiu SNP Zuzany Čaputovej.

Členovia KG SR položili veniec pri Pamätníku SNP v ÚVN Ružomberok.

Po položení vencov k Pamätníku SNP sa hostia presunuli k pamätnej tabuli generála Miloša Vesela.

Generál Miloš Vesel, spoluorganizátor a účastník SNP. Do povstania sa zapojil ako veliteľ vojenskej posádky v Ružomberku, veliteľ obranného úseku Biely Potok6. taktickej skupiny1. čs. armády na Slovensku. Neskôr po prechode povstania do hôr pôsobil ako zástupca veliteľa a súčasne veliteľ 1. práporu 2. čs. paradesantnej brigády. Po spojení s červenou armádou bol od februára veliteľom delostrelectva 4. čs. samostatnej brigády. 

Oslavy 75. výročia SNP v Ružomberku pokračovali slávnostným aktom položenia vencov aj k pamätníku Matky partizána na námestí v Ružomberku.

Po skončení spomienkových zhromaždení sa členovia Klubu generálov SR zišli na malom občerstvení so zástupcom riaditeľa ÚVN plk. Romanom Jantošom, veliteľom základne naladiteľných KIS plk. Mariánom Šantom, riaditeľkou okresného úradu v Ružomberku, predstaviteľom Zväzu vojakov SR v Ružomberku.

Ružomberok

« späť