V sobotu dňa 24. septembra 2022 sa tradičným položením vencov k Pamätníku hurbanovských bojov na Prietržskej ceste začali oslavy Dňa Ozbrojených síl SR. Následne, počas slávnostného nástupu na námestí gen. M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom, si vojaci pripomenuli nielen historické korene siahajúce do bojov dobrovoľníkov v roku 1848, ale mimoriadnym povýšením a udelením vojenských medailí a vyznamenaní tiež ocenili najlepších zo svojich radov, ako aj vojnových veteránov a zástupcov organizácií spolupracujúcich s rezortom obrany. Zároveň si vojaci pripomenuli základné hodnotové piliere, na ktorých sú už takmer 30 rokov budované aj novodobé OS SR.


„Naše odhodlanie zdolávať prekážky nás po vzore Francisciho dobrovoľníkov odlišuje od bežných občanov. Naša osobná a morálna integrita pri plnení vojenských a občianskych povinností z nás robí vzor pre bežnú verejnosť,“ poznamenal vo svojom príhovore generál Daniel Zmeko, náčelník Generálneho štábu OS SR.

Minister obrany SR Jaroslav Naď vyzdvihol nasadenie, s akým vojaci pristupujú k plneniu úloh. „Chcem úprimne poďakovať všetkým príslušníkom OS SR, dnes oceňovaným, ale aj všetkým ostatným, za ich oddanú službu vlasti a fantastickú robotu, ktorú odvádzajú – niekedy viditeľne v náročných krízových situáciách za pozornosti veliteľov či médií, inokedy nenápadne a v tichosti pri každodenných dôležitých úlohách. Moja vďačnosť však nie je len o slovách – verím, že mnohí z vojakov veľmi konkrétne cítia mnohé opatrenia, ktoré sa za ostatné dva a pol roka snažíme prijať, investície do techniky, modernizácie, výstroja,“ uviedol.

Ako prvé občianske združenie spolupracujúce s rezortom obrany bol ocenený Klub generálov SR, Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu OS SR III. stupňa z rúk gen. Daniela Zmeka prevzal predseda klubu genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek.

Po slávnostnom nástupe vojaci v rámci popoludňajšieho programu predviedli ukážky vycvičenosti všetkých zložiek ozbrojených síl a Vojenskej polície. Medzi verejnosťou najobľúbenejšie ukážky patrilo nasadenie operátorov špeciálnych síl s pomocou vrtuľníkov UH-60 Black Hawk, či možnosť zblízka si prezrieť vystavenú vojenskú techniku z výzbroje OS SR a spojencov z mnohonárodnej bojovej skupiny NATO, ktorá pred niekoľkými dňami úspešne ukončila certifikačný proces.

Záver podujatia patril vystúpeniam populárnych slovenských hudobných skupín a tanečných súborov vrátane vojenskej hudby ozbrojených síl a show programu čestnej stráže.

Za Klub generálov SR sa podujatia, okrem aktívne slúžiacich generálov, ďalej zúčastnili: genmjr.v.v.Ing. Juraj Baránek, gen.v.v.Ing. Milan Cerovský, genpor.v.v.Ing. Július Humaj, genmjr.v.v.Ing. Ján Pančík, genmjr.v.v. Ing. Dušan Humený a brig.gen.v.v.Ing. Ivan Bella.

« späť