Napriek „odporúčaniam“ ministra vnútra SR, Východniari na Šariši si uctili Deň víťazstva nad fašizmom nie len v okresnom meste, ale aj v ostatných mestách a obciach, kde stoja pamätníky obetí 2. svetovej vojny. V Prešove sa oslavy konali v réžií Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a miestnych posádok, ktoré okrem účasti hlavných funkcionárov zabezpečovali aj čestné jednotky k pamätníkom.

Účasť občanov bola predovšetkým z radov  staršej generácie, Zväzu vojakov SR a už tradične aj Klubu generálov SR, ktorý reprezentoval genmjr. v.v. Ing. Čmilansky. Vo Veľkom Šariši sa vďaka dlhodobej spolupráci MsÚ a SZPB so Základnou školou, pietneho aktu už tradične zúčastňujú aj jej žiaci pri pamätníku Šarišanov padlých v 2. svetovej vojne, ktorý bol obnovený aj za spolupráce KG SR. 

« späť