9. mája 2019 si minister obrany SR Peter Gajdoš  pri pamätníku na bratislavskom Slavíne uctil pamiatku obetí 2. svetovej vojny pri príležitosti 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom. Spomienkového stretnutia sa zúčastnili členovia vlády SR, predstavitelia Veľvyslanectva RF, Bieloruska, Kazachstanu v SR, poslanci Národnej rady SR, veteráni 2. svetovej vojny a zástupcovia spoločenských organizácií.

Ministra obrany sprevádzali štátny tajomník MO SR Marián Saloň a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Holko.

Spolu s nimi si pamiatku padlých uctili aj členovia Klubu generálov SR, náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Daniel Zmeko, veliteľ Vzdušných síl OS SR generálmajor Ľubomír Svoboda.

Z generálov vo výslužbe sa pietnej spomienky zúčastnili:

predseda KG SR generálmajor v.v. František Blanárik, tajomník KG SR generál v.v. Tibor Gaplovský, generálporučík v.v. Pavel Honzek, generálmajor v.v. Svetozár Naďovič, vedúci Rsk KG SR západ generálmajor v.v. Michal Vaľo, generálmajor v.v. Martin Babiak.

S prejavom vystúpil Veľvyslanec RF v SR p. Alexej Fedotov, predseda ÚR SZPB Pavol Sečkár.

2. svetová vojna bol doposiaľ najkrvavejší konflikt v dejinách ľudstva, ktorý si vyžiadal životy miliónov vojakov, ako aj civilistov. Monumentálny pamätník Slavín s cintorínom je pietnym miestom, na ktorom je pochovaných 6 845 sovietskych vojakov padlých pri oslobodzovaní Bratislavy a okolia v apríli 1945. 

Schodiskom sa vystupuje k cintorínu so šiestimi hromadnými a 278 individuálnymi hrobmi. Ústrednú a dominantnú časť pamätníka tvorí obradná sieň, obopätá mohutnou kolonádou. Vstupné kazetové dvere do obradnej siene vykladanej mramorom z vonkajšej strany zdobí bronzový reliéfny súbor akademického sochára Rudolfa Pribiša pripomínajúci vojnové útrapy druhej svetovej vojny.

Monumentálny žulový  pylón, stojaci nad obradnou sieňou, je vysoký 39,5 metra. Na jeho vrchole stojí  monumentálna 11-metrová socha víťazstva od A. Trizuliaka.

Pamätník obklopuje park, v ktorom sú zasadené dreviny prinesené z rozličných oblastí bývalého Sovietskeho zväzu. Z východnej terasy je nádherný výhľad na mesto.

V podvečerných hodinách sa pozvaní hostia zišli v areáli Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR na slávnostnej recepcii pri príležitosti osláv 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom.

Stretnutia sa z Klubu generálov zúčastnili generáli František Blanárik, Tibor Gaplovský , Pavel Honzek a Svetozár Naďovič.

V priebehu stretnutia odovzdal predseda KG SR generál Blanárik za prítomnosti generála Tibora Gaplovského a generála Pavla Honzeka vyznamenanie Klubu generálov SR pracovníkom Veľvyslanectva RF za dlhodobú spoluprácu s Klubom generálov SR a podporu a poskytnutie pomoci pri obnove vojenského cintorína v Trenčíne-Kubra.

Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. stupňa – zlatý si prevzal radca-vyslanec Veľvyslanectva RF v SR p. Andrej Šabanov.

Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta II,. stupňa – strieborný si prevzal pridelenec obrany RF plukovník Oleg Avrinskij.

Vyznamenania boli odovzdané za prítomnosti mimoriadneho a splnomocneného Veľvyslanca Ruskej federácie v SR p. Alexeja Fedotova.

Deň víťazstva nad fašizmom

« späť