Dňa 5. mája 2023 sa konalo pri príležitosti 78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom v Štúrove na cintoríne padlých vojakov Červenej armády a na pamätníku tankovej bitky v Kameníne pietne zhromaždenie, ktoré organizoval Oblastný výbor SZPB Nové Zámky, Mesto Štúrovo a obec Kamenín.

Zhromaždenia sa zúčastnilo množstvo hostí, žiakov z miestnych škôl a pozvaných hostí: predsedu nitrianskeho samosprávneho kraja Branislava Becíka, primátora mesta Štúrovo Ing. Eugena Szabóa, starostu obce Kamenín Jozefa Grmana, predsedu OV SZPB Nové Zámky Jozefa Maruniča. Pri pietnych aktoch zaznela Slovenská hymna, piesne v podaní ľudového súboru z Komjatíc a príhovory hostí.

Za KG SR sa zúčastnil a vence na pietne miesta položil genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek.

« späť