V obci Kalinov v okrese Medzilaborce sa v sobotu 24. septembra 2022 desiatky ľudí zúčastnili na oslavách 78. výročia oslobodenia obce a pripomenuli si tiež 77. výročie ukončenia 2. svetovej vojny.

Sovietska armáda ju po ťažkých bojoch oslobodila 21. septembra 1944 ako prvú obec na území bývalého Československa. Osloboditelia pritom postupovali zo severovýchodu, 20. septembra 1944 prekročili poľské hranice a o deň neskôr obec oslobodili. Pri oslobodení obce padlo asi 1 200 sovietskych vojakov a 28 miestnych obyvateľov. Prvé oslavy oslobodenia sa konali ešte v roku 1949.

Cieľom je pripomenúť si, že za našu slobodu padli vojaci i domorodci. Zároveň upriamiť pozornosť na fakt, že mier nie je samozrejmá vec a treba si ho vážiť, aj v kontexte udalostí, ktoré sa v súčasnosti dejú v Európe. Tá vojna je stále bližšie a bližšie k nám,“ skonštatoval organizátor podujatia Dribňák.

Súčasťou osláv výročia bola panychída za padlých vojakov pri Pamätníku oslobodenia a pietny akt kladenia vencov s príhovorom hostí. Nasledoval prelet vojenskej leteckej techniky a koncert Vojenskej hudby Banská Bystrica.

Vojnové udalosti z roku 1944 celoročne pripomína aj historická vojenská technika rozmiestnená na území obce, ktorú na tento účel zapožičal Vojenský historický ústav.

V mene Klubu generálov SR sa podujatia zúčastnili gen. v.v. Ing. Milan Maxim, genmjr.v.v. Ing. Ján Čmilanský, genmjr.v.v. Ing. Jozef Blizman a brig.gen.v.v. Ing. Karol Navrátil.

« späť