Dňa 30. augusta 2022 sa pri pamätníku SNP v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – FN konali oslavy 78. výročia Slovenského národného povstania. Všetci prítomní vzdali hold hrdinom bojujúcim proti domácemu fašistickému diktátu a nemeckej nacistickej ideológii a v rozhodujúcej historickej chvíli sa postavili na správnu stranu dejín. 

Slovenské národné povstanie je významným historickým medzníkom v dejinách Slovenska, ktoré vyjadrilo nielen postoj Slovákov k nacizmu, ale tiež pripravilo pôdu na príchod sovietskych oslobodzovacích jednotiek. Prípravy Slovenského národného povstania začali už v marci 1944, kedy pplk. Ján GOLIAN dostal poverenie od Slovenskej národnej rady  a prezidenta Eduarda BENEŠA na prípravu vojenského povstania, v ktorom veľkú úlohu zohrala aj Vojenská nemocnica v Ružomberku.

Samotné povstanie začalo na rozkaz „Začnite s vysťahovaním!“ 29. augusta 1944, ale v Ružomberku bolo vyhlásené už 27. augusta, teda o dva dni skôr. Vo Vojenskej nemocnici v Ružomberku sa tak začalo  s prípravami na evakuáciu a presun do priestorov kúpeľov Korytnica, kde sa 4. septembra 1944 rozvinula poľná nemocnica a okamžite zahájila svoju činnosť. Hneď na druhý deň, 5. septembra 1944, obsadili objekty Vojenskej nemocnice v Ružomberku Nemci. Vzhľadom na rozsah bojov na území stredného Slovenska vznikla koncom septembra 1944 potreba vytvorenia druhej poľnej nemocnice, ktorú Vojenská nemocnica rozvinula v budove Gymnázia v Tisovci. Vojenská nemocnica zabezpečovala podporu bojujúcich jednotiek na oboch stranách Veľkej Fatry a Nízkych Tatier.

Následne oslavy pokračovali v meste pri pamätníku Partizánska matka. Osláv sa zúčastnili predstavitelia mesta, ÚVN-FN, SZPB, ZV SR Klub Ružomberok a mnohí ďalší. Za Klub generálov SR sa zúčastnili a k pamätníku SNP položili veniec genmjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič, genpor.v.v. Ing. Marián Áč, PhD., genmjr.v.v. Ing. Jindřich Joch, genmjr.v.v. Ing. Jozef Blizman, genmjr.v.v. Ing. Dušan Humený a samozrejme primátor mesta Ružomberok genmjr.v.v. doc. MUDr. Igor Čombor, CSc.

Vážime si mimoriadne nasadenie a obetavosť personálu Vojenskej nemocnice, ktorí v ťažkých podmienkach liečili chorých a ranených. Sami sa pritom vystavovali ohrozeniu svojich vlastných životov.

« späť