Dňa 23. augusta 2019 sa na pozvanie starostu obce Čierny Balog pána  Ing. Františka Budovca a JUDr. Jozefa Vránskeho, zúčastnila delegácia členov Klubu generálov SR osláv 75. výročia SNP v tejto obci.

Občania obce sa  počas Slovenského národného povstania veľmi aktívne zapojili do boja proti nemeckým fašistom. Mnoho mužov z tejto obce vstúpilo do partizánskych jednotiek, mnohí obyvatelia pomáhali rôznymi formami pomoci. Za statočný a hrdinský odpor proti fašizmu bola obec Čierny Balog viackrát vyznamenaná.

Osláv sa zúčastnili – predseda KG SR generálmajor František Blanárik, tajomník KG SR generál Tibor Gaplovský s manželkou, vedúci Rsk Stred a zároveň rodák z obce Čierny Balog generálmajor Ján Pančík s manželkou, vedúci Rsk Východ generálmajor Marián Horský, generálmajor Ján Čmilanský a vedúci Rsk Sever generálporučík Pavel Honzek.

V sprievode riaditeľa Čiernohronskej železničky pána Aleša Bílka sme si prezreli exponáty železničného múzea, kde nám objasnil celú históriu lesníckej železnice v Čiernom Balogu. Nasledovala vyhliadková jazda vo výletných vagónikoch ťahaných parnou lokomotívou do Vydranskej doliny a späť.

O 17.00 hod. sme položili vence pred kultúrnym domom v Čiernom Balogu pri pamätníku Padlým partizánom.

Na záver osláv bol premietnutý nový film „Obec Čierny Balog v SNP“ autorom ktorého je rodák z Čierneho Balogu Jozef Vránsky v spolupráci s obcou Čierny Balog.

Čierny Balog

« späť