V Partizánskom vzlietli v sobotu 25. augusta 2018 biele holubice a 74 bielych balónov. Aj takto symbolicky si partizánčania pripomenuli 29. august 1944, deň vypuknutia Slovenského národného povstania, ktoré znamenalo začiatok otvoreného ozbrojeného boja proti fašizmu.

Pamiatku tých, ktorí na ceste za mierom a slobodou položili svoje životy si predstavitelia mesta, delegácie hostí a občania uctili položením vencov k pomníku Padlým hrdinom SNP.

Mestských osláv v Partizánskom sa zúčastnili členovia Klubu generálov SR generálporučík v.v. Ing. Pavel Honzek a generálmajor v.v. Ing. Svetozár Naďovič.

Oslavy výročia tejto pamätnej udalosti zavŕšili ukážky bojov z II. svetovej vojny v podaní nadšencov z Klubu vojenskej histórie Dukliansky priesmyk.

OSLAVY SNP V PARTIZÁNSKOM

« späť