Už tradične sa pri príležitosti 76. výročia SNP v Ústrednej vojenskej nemocnici a následne pri soche matky partizána, stretli obyvatelia mesta Ružomberok, zamestnanci nemocnice, zástupcovia samosprávy, príslušníci miestnych organizácií a ozbrojených síl, aby si pripomenuli hrdinstvo občanov ale predovšetkým vojenského a zdravotníckeho personálu vojenskej nemocnice, ktorá v priebehu SNP aj po jeho potlačení plnili svoje poslanie a poskytovali zdravotnícku pomoc účastníkom povstania aj za cenu riskovania vlastných životov.

Za Klub generálov SR sa spomienkového aktu zúčastnila delegácia v čele s genmjr. v.v.  Františkom  Blanárikom v zložení: genmjr. v.v. Igor Čombor, genpor. v.v. Marian Áč, genmjr. v.v.  Svetozár Naďovič, genmjr. v.v. Jaroslav Kuča, brig. gen. v.v. PaeDr. Ivan Čierny, genmjr v.v. Marian Horský, brig. gen. v.v. František Bartko.  

« späť