Dňa 6. apríla 2016 v priestoroch trenčianskeho posádkového klubu otvoril štátny tajomník MO SR Ivan Máčovský za prítomnosti náčelníka Generálneho štábu SR, generálnej riaditeľky SEĽUZ MO SR JUDr. Eleonóry Kiššovej, veliteľa pozemných síl OS SR, hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša, zástupcov Únie vojnových veteránov, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu vojakov SR, Klubu generálov SR, mimovládnych organizácií a ďalších hostí dočasnú expozíciu – Vojnoví veteráni Slovenskej republiky.

Z Klubu generálov SR sa otvorenia zúčastnil generálmajor v.v. Ing Svetozár Naďovič a generáli v aktívnej službe – členovia KG SR generál Milan Maxim – náčelník GŠ OS SR, brigádny generál Ondřej Novosad – veliteľ Pozemných síl OS SR a brigádny generál Ing. Juraj Krištofovič – zástupca veliteľa PS OS SR.

Ivan Máčovský vo svojom vystúpení vyzdvihol význam výstavy pre rezort obrany, jeho príslušníkov a najmä pre lepšie poznanie našej vlastnej vojenskej histórie. Návštevník výstavy podľa jej zostavovateľa, zástupcu riaditeľa odboru vojenskohistorických výskumov VHÚ Dr. Imricha Purdeka, získa ucelený obraz o našich vojnových veteránoch. Počínajúc historicky prvým, generálom M. R. Štefánikom, až po súčasných účastníkov medzinárodných operácií a misií.

Podľa Ivana Máčovského i generála Milana Maxima je práve odkaz vojnových veteránov Slovenskej republiky pre príslušníkov OS SR jedným z hlavných zdrojov rozvíjania národných a vojenských tradícií. Generál Maxim vyjadril presvedčenie, že výstava postupne navštívi všetky najdôležitejšie posádky na Slovensku a prispeje k lepšiemu povedomiu nielen vojenskej, ale aj civilnej verejnosti o našej vojenskej histórii.

Vojnoví veteráni SR

« späť