Dňa 4. mája 2023 si mesto Šurany pripomenulo 104. výročie tragickej smrti generála M.R. Štefánika, významnej osobnosti nášho národa, ktorý sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom samostatného Česko-slovenského štátu. Súčasťou podujatia, ktoré zorganizovalo mesto Šurany a Mestské kultúrne stredisko Šurany,  bola prezentácia útvaru Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky, vedenej jej veliteľom plk. Andrejom Tvrdoňom, vystúpenie galaprogramu, ukážka sebaobrany ČS PSR a ukážka zbraní a rovnošiat.

V priestore Obchodnej akadémie  pri soche generála M. R. Štefánika sa konala výstava “M.R.Štefánik – Stopy života“,  zrealizovaná Správnou radou Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika a financovaná OZ Inšpirujme svet. Areál OA zdobili armádne uniformy zo súkromnej zbierky sympatizanta KG SR pána Miloša Vašeka.  Podujatia sa účastnili  základné a stredné školy zo Šurian ako i široká verejnosť.  RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ MsKS Šurany vo svojom príhovore priblížil život a zásluhy tohto slovenského velikána, ako i historický priebeh udalostí týkajúcej sa  šurianskej sochy Milana Rastislava Štefánika, ktorej autorom je akademický sochár Jozef Pospíšil.

Primátor mesta Mgr. Marcel Filaga spolu s predstaviteľmi mesta Šurany a hosťami položili na znak vďaky vence k soche tejto významnej osobnosti. Prítomných vo svojom príhovore pozdravil predseda Klubu generálov Slovenskej republiky genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek a predseda Správnej rady Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika genmjr. v.v. Ing. Peter Novotňák.

« späť