Dňa 3. marca 2022 o 14,00 hod. sa konala z podnetu KG SR v areáli Pamätníka zmierenia na MO SR v Bratislave pietna spomienka na štyroch popravených slovenských generálov.

Už od roku 2015 si pripomíname tragickú udalosť, popravu divízneho generála Rudolfa Viesta, brigádneho generála Jána Goliana, generála II. triedy Štefana Jurecha a generála II. triedy Augustína Malára. Títo štyria slovenskí generáli sa postavili na odpor nemeckému nacistickému režimu a zaplatili za to svojimi životmi. Boli odsúdení a spoločne popravení v koncentračnom tábore Flossenbürg niekedy v druhej polovici marca 1945, tábor bol oslobodený americkými jednotkami už o pár dní 23. apríla 1945.  Títo muži nepočúvali slepo iba vojenské rozkazy, ale riadili sa i vyššími mravnými princípmi a to ich stálo tú najvyššiu cenu, ich životy. Preto i po 77 rokoch zostávajú pre nás trvalým odkazom a príkladom.

Vzhľadom vojnovú situáciu na Ukrajine a z toho vyplývajúce opatrenia plnené na MO SR a OS SR sa konala iba tichá spomienka, za účasti obmedzeného počtu osôb. Po položení vencov, príhovoru a požehnaní vojenského ordinára OS a OZ SR mons. Františka Rábeka sa prítomným poďakoval za účasť predseda KG SR genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, ktorý poprial zamestnancom rezortu obrany a vojakom OS SR vytrvalosť a úspechy pri plnení úloh v tomto neľahkom období.

Pietneho aktu sa zúčastnili za MO SR generálny riaditeľ SEĽUZ Martin Jakál, za GŠ OS SR zástupca NGŠ OS SR genpor. Ing. Ľubomír Svoboda, ďalej brig.gen. Ing. Tibor Králik, M.Sc. a brig.gen. Ing. Peter Babiar, za Klub Pezinok Zväzu vojakov SR predseda plk.v.v. Ing. Milan Viglaský, plk.v.v. Ing. Stanislav Šimon a plk. Ing. Štefan Viglaský.   

Za KG SR sa pietneho aktu ďalej zúčastnili  genmjr.v.v. Ing. František Blanárik, genmjr.v.v. Ing. Juraj Baránek a genmjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič. Po pietnom akte sme mali príležitosť na krátku spomienku na nášho priateľa, v minulom roku zosnulého posledného žijúceho priameho potomka štyroch popravených generálov, pplk. Ing. Marcela York Jurecha.  

« späť