1. november 2019. Na pozvanie predsedkyne Petržalského okrášľovacieho spolku Ivety Plšekovej sa zúčastnil pietnej spomienky generálporučík v.v. Pavel Honzek s manželkou.

Na pietnej spomienke sa zúčastnili prvý poradca veľvyslanectva Srbskej republiky v Bratislave Dragan Stojovic, zástupca pridelenca obrany Ruskej federácie v SR podplukovník Alexander Zahorožný, zástupcovia veľvyslanectva Talianska a Maďarska, delegácia Cechu puškárov a delostrelcov na čele s veľmajstrom Cechu puškárov a delostrelcov plukovníkom v.v. Jaroslavom Junekom, zástupca družobnej organizácie z Maďarska.

Na cintoríne sú ostatky 331 vojakov deviatich identifikovaných národností. Slovenská a česká národnosť nie je rozdelená, vojaci majú uvedenú spoločnú československú národnosť.

Počas  prvej Československej republiky sa na tomto mieste vždy 1.novembra konala slávnostná spomienková slávnosť miestnej vojenskej posádky. Po 2.svetovej vojne, v časoch železnej opony, ostal cintorín  v prísne stráženom pásme s Rakúskom, kam verejnosť nemala prístup. Cintorín začal postupne chátrať.

Po roku 1990 sa tu začala stretávať skupinka nadšencov. Neskôr, poslanec mesta Ernest Huska, ako jeden z organizátorov tichých spomienkových stretnutí navrhol, aby bol cintorín obnovený. Jeho poslanecká aktivita a úsilie ďalších nadšencov vojenskej histórie primäli vedenie mesta, aby cintorín obnovilo. Z cintorína v Petržalke – Kopčanoch sa stal jeden z najkrajších vojenských cintorínov na Slovensku.

Za koniec 1. svetovej vojny sa považuje 11. november 1918, kedy o 11.11 hod. zavládlo na všetkých frontoch prímerie, podpísané ráno krátko po piatej hodine vo vagóne veliteľa dohodových vojsk, francúzskeho maršála Ferdinanda Focha v Compiègne. Preto si Európa a celý svet 11.novembra pripomína koniec Veľkej vojny.

 No v Petržalke existovala stará miestna tradícia z čias prvej republiky a na túto tradíciu nadviazal pred 14 rokmi Petržalský okrášľovací spolok.

Petržalka

« späť